Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Hayatın karmaşık dönemeçlerinde bazen en başta “sonsuz mutluluk” olarak başlayan evlilikler, istenmeyen yollara sapabilir. Bu gibi durumlarda, eşler arasında anlaşarak boşanma sürecini tamamlamak her zaman mümkün olmayabilir. Ancak bu tür zorlu süreçlerde karşımıza çıkan kavramlardan biri “çekişmeli boşanma davasıdır“. Peki, Çekişmeli Boşanma Davası Nedir? ve bize ne gibi yükümlülükler getirir?

Çekişmeli boşanma davası adından da anlaşılacağı üzere, tarafların boşanma konusunda veya boşanmanın sonuçlarıyla ilgili konularda (nafaka, mal paylaşımı, velayet vb.) anlaşamadığı durumlarda açılan davadır. Tarafların birbirlerine yönelik iddiaları, mahkemede ispatlanmaya çalışılır. Çoğunlukla bu tür davalarda, boşanma sebepleri üzerindeki iddialar, delillerle birlikte mahkemeye sunulur. Süreç genellikle uzun ve yorucu olabilir, çünkü her iki tarafın da talepleri ve iddiaları dikkatlice incelenir.

Anlaşarak boşanmanın süreci daha hızlı ve az stresli kıldığı bilinse de bazen çekişmeli boşanmanın kaçınılmaz olduğu durumlar oluşabilir. Bu nedenle böyle bir süreçteyken profesyonel hukuki destek almak, tarafların haklarını en iyi şekilde korumalarına yardımcı olabilir. Bu karmaşık sürecin içerisinde, haklarınızı, sorumluluklarınızı ve çekişmeli boşanma davasının ne anlama geldiğini tam olarak anlamanız oldukça önemlidir.

Hayatın getirdiği zorluklar çiftler arasındaki anlaşmazlıklar ya da yaşanılan olaylar, bazen evlilik bağını zedeler. Bu noktada bazı çiftler anlaşarak yol ayrımına gelirken, bazıları ise çekişmeli bir süreçte boşanma kararı alır. Çekişmeli boşanma davaları tarafların anlaşamadığı noktalar, maddi veya manevi talepler ve hak iddiaları nedeniyle karmaşık bir hâl alabilir.

Bu makalede; çekişmeli boşanma davalarının ne olduğundan, süreçlerine, tarafların haklarından sorumluluklarına kadar birçok önemli noktayı detaylı olarak inceleyeceğiz.

Boşanma sürecini daha bilinçli ve haklarınızı bilerek geçirmek için bu kılavuzu dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma adından da anlaşılacağı gibi, tarafların anlaşmazlık içinde olduğu ve bu anlaşmazlıkların yargı önünde çözümlendiği bir boşanma türüdür. Bu tür bir boşanmada çiftler arasında mal paylaşımı, nafaka, velayet ve diğer konularda bir uzlaşı sağlanamamıştır. Bu nedenle yargı sürecine başvurulur.

Bir evliliği sonlandırmanın tek yolu çekişmeli boşanma değildir; anlaşmalı boşanma gibi daha hızlı ve daha az maliyetli yollar da bulunmaktadır. Ancak tarafların karşılıklı olarak haklarında uzlaşamadığı durumlarda, çekişmeli boşanma kaçınılmaz hale gelir.

Bu süreç özellikle taraflar arasındaki iletişimsizlik, güvensizlik veya aldatma gibi durumlar sebebiyle daha karmaşık ve zorlu olabilir. Ancak doğru bilgi ve uzman yardımı ile bu süreçte haklarınızı koruyabilir ve adaletli bir sonuca ulaşabilirsiniz. Bu makalenin ilerleyen bölümlerinde çekişmeli boşanma sürecinde dikkat edilmesi gereken konulara daha detaylı bir şekilde değineceğiz.

Çekişmeli boşanma avukatı
Çekişmeli boşanma avukatı

Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Arasındaki Farklar

Boşanma evlilik bağının yasal olarak sonlandırılmasıdır; ancak bu sürecin nasıl işlediği tarafların anlaşmazlıklarına ve taleplerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Boşanma türleri arasında en çok bilinen iki kategori çekişmeli ve anlaşmalı boşanmadır.

Peki, bu iki kategori arasındaki temel farklar nelerdir?

 • Süreç ve Süre: Çekişmeli boşanma isminden de anlaşıldığı üzere tarafların birçok konuda anlaşamadığı bir boşanma türüdür ve bu nedenle yargı süreci uzun ve karmaşık olabilir. Anlaşmalı boşanma ise tarafların tüm konularda anlaştığı ve yargıya sadece boşanma kararını onaylatmak için başvurduğu bir süreçtir. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanmaya göre daha kısa sürer.
 • Maliyet: Çekişmeli boşanmalar uzun yargı süreçleri ve avukatlık hizmetleri nedeniyle maliyetli olabilir. Anlaşmalı boşanmada ise tarafların anlaşması nedeniyle ekstra masrafların önüne geçilir.
 • Psikolojik Yük: Çekişmeli boşanmalar genellikle taraflar arasındaki yoğun anlaşmazlıklar, kırgınlıklar ve öfke nedeniyle duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Anlaşmalı boşanmada ise taraflar arasında bir uzlaşı vardır; bu da sürecin daha az stresli geçmesini sağlar.
 • Çocukların Durumu: Eğer çiftin çocukları varsa çekişmeli boşanmalar onlar için de zor olabilir. Tarafların velayet ve nafaka konusundaki anlaşmazlıkları, çocukların psikolojisini olumsuz etkileyebilir. Anlaşmalı boşanmada ise bu tür konular önceden çözümlendiği için çocuklar için süreç daha sakin geçer.

Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma türleri arasında hem süreç hem maliyet hem de psikolojik etki açısından belirgin farklar bulunmaktadır. Boşanma sürecine girmeden önce tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak en doğru kararı vermek önemlidir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Alınması Gereken İlk Adımlar

Çekişmeli bir boşanma sürecine girmek bireyler için hem duygusal hem de hukuki açıdan zorlu bir süreç olabilir. Ancak bilinçli bir şekilde hareket ederek, bu süreci daha adil ve haklarınızı koruyarak tamamlayabilirsiniz.

Çekişmeli bir boşanma davasında atılması gereken ilk adımlar nelerdir?

 1. Bilgi Toplama: İlk adım evlilik süresince edinilen mal varlığı, banka hesapları, borçlar ve diğer mali konularda detaylı bilgi toplamaktır. Bu bilgiler mal paylaşımı sürecinde büyük öneme sahiptir.
 2. Uzman Avukat Seçimi: Çekişmeli boşanma davalarında deneyimli bir avukata sahip olmak büyük avantajdır. Avukatınız haklarınızı koruma altına alacak ve süreç boyunca sizi yönlendirecektir.
 3. Psikolojik Destek: Boşanma duygusal olarak zorlayıcı bir süreç olabilir. Bu süreçte profesyonel destek almak, psikolojik olarak ayakta kalmayı kolaylaştırabilir.
 4. Çocuklar için Özel Önlemler: Eğer çocuklarınız varsa onların da bu süreçten en az zararla çıkmasını sağlamak için özel önlemler alınmalıdır. Velayet konusunda nasıl bir yol izleneceği, nafaka talepleri ve çocukların psikolojik destek ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.
 5. Belgelerin Hazırlanması: Boşanma davası için gerekli olan belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Evlilik sözleşmesi varsa mal ayrılığı sözleşmesi, çocukların doğum belgeleri, tarafların gelirlerine dair belgeler gibi.
 6. Arabuluculuk: Tarafların anlaşmazlık konularında uzlaşmaya varabilmesi için arabuluculuk yöntemlerine başvurulabilir. Bu dava sürecini kısaltabilir ve taraflar için daha az maliyetli olabilir.
 7. Hak ve Sorumlulukların Belirlenmesi: Boşanma sürecinde ne tür haklara ve sorumluluklara sahip olduğunuzu bilmek, süreci daha bilinçli bir şekilde yürütmenize yardımcı olacaktır.

Çekişmeli boşanma sürecine başlamadan önce tüm bu adımları dikkatlice planlamak ve bilinçli bir şekilde hareket etmek, sürecin daha sorunsuz ilerlemesini sağlar.

Unutulmamalıdır ki, boşanma sadece iki birey arasında değil, tüm aile bireyleri için de etkili bir süreçtir. Bu nedenle özellikle çocuklarınız varsa, süreç boyunca onların da duygusal ihtiyaçlarını göz ardı etmemek gerekir.

Çekişmeli Boşanma Avukatı Seçimi: Neden Önemlidir?

Çekişmeli boşanma sürecinde doğru avukatın seçilmesi yalnızca yasal sürecin düzenli işlemesi için değil, aynı zamanda tarafların haklarını tam anlamıyla koruyabilmesi için de kritik öneme sahiptir.

Çekişmeli boşanma avukatı seçiminin bu kadar önemli olmasının altında yatan faktörler nelerdir?

 1. Uzmanlık Alanı ve Deneyim: Boşanma hukuku spesifik bir uzmanlık gerektiren ve karmaşık olabilen bir hukuk dalıdır. Bu nedenle boşanma konusunda deneyimli ve uzman bir avukat sürecin en iyi şekilde yürütülmesini sağlayabilir.
 2. Hukuki Danışmanlık: Çekişmeli boşanma süreci mal paylaşımından nafakaya, velayetten sosyal haklara kadar birçok konuyu içerir. Doğru avukat sizin haklarınızı en iyi şekilde temsil edebilecek ve size bu konular hakkında detaylı bilgi verebilecektir.
 3. Adli Sürecin Yönetilmesi: Mahkeme süreci karmaşık ve stresli olabilir. Avukatınız yasal belgelerin hazırlanması, dava dosyasının oluşturulması, delillerin sunulması gibi adli sürecin her aşamasında size rehberlik eder.
 4. Psikolojik Destek: Çekişmeli boşanma süreci sadece yasal değil, aynı zamanda duygusal bir süreçtir. Avukatınız sizi yasal olarak desteklerken aynı zamanda duygusal olarak da sizi yüreklendirebilir ve moral kaynağınız olabilir.
 5. Maliyet-Fayda Analizi: Boşanma süreci maddi açıdan da yük olabilir. Doğru avukat size en uygun maliyetle en yüksek faydayı sağlayabilecek stratejileri belirleyebilir.
 6. İletişim ve Güven: Avukatınızla kuracağınız güvenli ve açık iletişim, sürecin daha kolay ve etkili bir şekilde yürütülmesine olanak tanır.
 7. Ayrıntıların Gözetilmesi: Boşanma sürecinde küçük detaylar bile büyük farklar yaratabilir. İyi bir avukat bu tür detayları gözeterek sizi olası risklerden korur.

Avukat seçimi çekişmeli boşanma sürecinin kritik bir parçasıdır ve bu seçim sürecin nasıl sonuçlanacağına dair önemli etkiler yapabilir. Avukatınızı seçerken bu faktörleri göz önünde bulundurmanız, süreci en az zararla ve en iyi şekilde tamamlamanıza yardımcı olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Sıkça Karşılaşılan Sorunlar

Çekişmeli boşanma davaları tarafların anlaşmazlık yaşadığı, haklarını ve taleplerini savunduğu zorlu süreçlerdir. Bu tip davaların doğası gereği bazı ortak sorunlarla karşılaşılması kaçınılmazdır.

İşte çekişmeli boşanma davalarında sıkça karşılaşılan sorunlardan bazıları:

 1. Mali Anlaşmazlıklar

Boşanma sürecinde tarafların mal varlıklarının nasıl paylaşılacağı konusundaki anlaşmazlıklar baş gösterebilir. Özellikle evlilik süresince edinilen ortak malların paylaşımı büyük tartışmalara yol açabilir.

 1. Velayet Sorunları

Eğer çiftin ortak çocukları varsa velayet meselesi en hassas konuların başında gelir. Her iki tarafın da çocuklarını düşündüğünü varsaysak bile, velayet konusunda fikir ayrılıkları yaşanabilir.

 1. Nafaka Anlaşmazlıkları

Hem çocuklar için hem de eş için talep edilen nafaka miktarları ve süresi, taraflar arasında anlaşmazlık yaratabilir.

 1. Duygusal Yük ve Psikolojik Sorunlar

Boşanma süreci taraflar için duygusal olarak zorlayıcıdır. Eski anılar, kırgınlıklar ve öfke, süreci daha da karmaşıklaştırabilir.

 1. Yetersiz Bilgi ve Delil

Dava sürecinde iddiaları destekleyecek yeterli belge ve delilin sunulamaması, davanın sonucunu olumsuz etkileyebilir.

 1. İletişim Problemleri

Taraflar arasında yaşanan iletişim sorunları, sürecin daha uzun ve zorlu geçmesine neden olabilir.

 1. Uzun Yargı Süreçleri

Çekişmeli boşanma davaları genellikle uzun sürer. Bu da tarafların hem maddi hem de manevi olarak daha fazla yıpranmasına neden olabilir.

 1. Maddi Yük

Dava süresinin uzun sürmesi, avukatlık ücretleri, dava masrafları gibi mali yükler, taraflar için ekstra bir stres kaynağı olabilir.

 1. Rekabet ve İntikam Duyguları

Bazı çekişmeli boşanma davalarında taraflar arasında rekabet ve intikam duyguları hakim olabilir, bu da adil ve makul bir sonuca ulaşmayı zorlaştırır.

 1. Dış Baskılar

Aile, arkadaşlar veya toplumun baskısı, tarafların kararlarını etkileyebilir ve süreci daha da karmaşıklaştırabilir.

Bu sorunların her biri boşanma sürecini zorlaştırabilir ve tarafların yaşadığı stresi artırabilir. Bu nedenle çekişmeli boşanma sürecine girmeden önce bu potansiyel sorunları göz önünde bulundurarak hazırlıklı olmak ve uzman bir avukatla çalışmak önemlidir.

Çiftlerin Mal Varlıklarının Nasıl Paylaştırıldığı ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Boşanma kararı hayatın en zor anlarından biri olabilir. Ancak bu süreçte karşılaşılan en büyük zorluklardan biri de çiftler arasındaki mal varlığının nasıl paylaştırılacağı konusudur. Özellikle uzun yıllar süren evliliklerde, ortak edinilen malların ve borçların adil bir şekilde bölüştürülmesi oldukça karmaşıktır.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 1. Yasal Mevzuat: Öncelikle Türkiye’de mal paylaşımı hakkındaki yasal mevzuatı iyi bir şekilde anlamak gerekmektedir. Mal rejimi seçimine göre edinilmiş malların paylaşımı değişiklik gösterebilir.
 2. Edinilmiş Mallar: Evlilik süresince edinilen malların hangileri olduğunu belirlemek önemlidir. Ortak edinilen malların dışında, şahsi mallar genellikle paylaşıma dahil edilmez.
 3. Maddi Değerlerin Belirlenmesi: Mal varlıklarının güncel piyasa değerini belirlemek için uzman desteği alınabilir. Paylaşımın adil bir şekilde yapılmasını sağlar.
 4. Ortak Borçlar: Sadece mal varlığı değil, ortaklaşa alınan borçlar da dikkate alınmalıdır. Bu borçlar taraflar arasında nasıl paylaştırılacağının kararlaştırılması gerekmektedir.
 5. Önceliklerin Belirlenmesi: Her iki tarafın da hangi mal varlıklarını almak istediğine dair bir öncelik sırası oluşturması, anlaşmazlıkların önüne geçebilir.
 6. Duygusal Değerlerin Göz Ardı Edilmemesi: Mal varlıklarının paylaşımı sırasında, sadece maddi değil, duygusal değerler de göz önünde bulundurulmalıdır.
 7. Müşterek Çocuklar: Çocukların varlığı, mal paylaşımında önemli bir faktördür. Çocukların yaşam standartları ve ihtiyaçları, mal paylaşımında dikkate alınmalıdır.
 8. Avukat Yardımı: Mal paylaşımı süreci karmaşık ve duygusal olabilir. Bu nedenle uzman bir avukattan destek almak, sürecin daha adil ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.
 9. Ortaklaşa Yatırımlar: Ortak yatırımların, yani hisse senetleri, yatırım fonları gibi finansal yatırımların paylaşımı da oldukça önemlidir.
 10. Anlaşma Yoluyla Çözüm: Tarafların mahkeme kararı olmaksızın, kendi aralarında bir anlaşmaya varmaları hem zaman hem de maliyet açısından avantajlı olabilir.

Mal varlığının paylaşımı çekişmeli boşanma davalarında en hassas konulardan biridir. Tarafların adil, şeffaf ve duyarlı bir yaklaşım sergilemeleri, bu sürecin daha az acılı ve daha hızlı sonuçlanmasını sağlayabilir.

Velayet Sorunları ve Çocukların Durumu

Boşanma süreçleri taraflar için olduğu kadar, en masum taraf olan çocuklar için de zorlayıcı olabilir. Velayet meselesi, çekişmeli boşanma davalarının en hassas konularından biridir. Bu süreçte çocukların en az zararla atlatılması, onların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin korunması adına kritik bir öneme sahiptir.

Velayetin Anlamı

Velayet bir çocuğun bakımı, eğitimi ve yetiştirilmesi konusundaki hak ve sorumlulukları kapsar. Boşanma sonrası çocuğun hangi ebeveynle yaşayacağını, hangi ebeveynin eğitim, sağlık gibi konulardaki kararlara katılacağını belirler.

Çocukların Hakları

Boşanma süreci çocukların yaşamlarını doğrudan etkiler. Onların her iki ebeveyniyle de düzenli ve sağlıklı bir ilişki kurma hakkı vardır. Çocuklar bu süreçte alınan kararlara dahil edilmeli, duyguları ve düşünceleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Nasıl Bir Karar Verilir?

Mahkemeler velayet kararını verirken çocuğun yüksek yararını gözetir. Bu kararda çocuğun yaşına, cinsiyetine, eğitimine, sağlık durumuna, ebeveynlerin maddi ve manevi durumuna bakılır. Aynı zamanda çocuğun ebeveynlerine olan duygusal yakınlığı, ebeveynlerin birbirleriyle ilişkileri ve çocuğun isteği de değerlendirilir.

Ebeveynlerin Sorumlulukları

Velayeti almayan ebeveyn, çocuğun maddi ve manevi gelişimini desteklemekle yükümlüdür.

Nafaka ödemeleri eğitim giderleri ve diğer mali sorumlulukları içerebilir. Her iki ebeveynin de çocuğa karşı sorumlulukları devam eder.

Ortak Velayet

Bazı durumlarda her iki ebeveynin de çocuğun yaşamındaki kararlara eşit derecede katılımı söz konusu olabilir. Her iki ebeveynin de çocuğun eğitimi, sağlığı ve diğer önemli meselelerde eşit haklara sahip olduğu anlamına gelir.

Psikolojik Etkiler

Boşanma çocuklar üzerinde olumsuz psikolojik etkilere neden olabilir. Ebeveynler çocuğun bu süreci en az hasarla atlatmasını sağlamak için profesyonel destek alabilirler.

Velayet sorunları duygusal yükü yüksek ve karmaşık bir süreçtir. Çocukların yüksek yararı gözetilerek, onların duygusal ve psikolojik sağlıklarını korumak esastır. Ebeveynlerin bu süreçte birbirleriyle ve çocuklarıyla empati ve anlayışlı bir iletişim içerisinde olmaları, zorlukların daha kolay aşılmasına yardımcı olacaktır.

İletişime Geçmek İçin Tıklayın!

Çekişmeli boşanma avukatı iletişim
Çekişmeli boşanma avukatı iletişim

Nafaka ve Maddi Destek Talepleri

Boşanma sürecinde en sık karşılaşılan konulardan biri de nafaka ve maddi destek talepleridir. Eşler arasında ekonomik dengesizliklerin ortaya çıkması, bu taleplerin temelini oluşturmaktadır. Ancak nafakanın ne zaman, nasıl ve ne kadar talep edileceği konusu, birçok kişi için kafa karıştırıcı olabilir. İşte bu konudaki temel bilgiler:

Nafakanın Anlamı

Nafaka boşanma sonrası maddi desteği ifade eder. Boşanma davalarında, maddi olarak mağdur duruma düşen tarafa, diğer tarafından belirli bir süre veya süresiz olarak ödenmesi gereken miktardır.

Nafaka Türleri

Türkiye’de genel olarak iki tür nafaka bulunmaktadır:

 1. Tedbir Nafakası: Boşanma davası devam ederken davanın sonuçlanmasına kadar geçen süre zarfında ihtiyaç sahibi olan tarafa verilen geçici maddi destektir.
 2. Yoksulluk Nafakası: Boşanma sonrasında ekonomik olarak mağdur duruma düşen eşin, yaşam standartlarını sürdürebilmesi için diğer taraftan talep edebileceği maddi destektir.

Nafaka Talebinde Bulunma Şartları

Nafakanın talep edilmesi için bazı şartların varlığı gerekmektedir:

 • Talepte bulunan tarafın maddi olarak mağdur durumda olması.
 • Nafaka talep edilen tarafın maddi olarak bu yükümlülüğü yerine getirebilir durumda olması.
 • Yoksulluk nafakası talep eden tarafın boşanma sebebiyle kusurlu olmaması.

Nafakanın Hesaplanması

Nafaka miktarı belirlenirken; tarafların maddi ve manevi durumları, yaşam standartları, eğitim durumları, sağlık durumları ve benzeri birçok faktör göz önünde bulundurulur. Mahkeme bu unsurları değerlendirerek adil bir miktar belirler.

Ödeme Koşulları ve Süresi

 • Tedbir nafakası dava sonuçlanana kadar ödenir.
 • Yoksulluk nafakası talepte bulunan tarafın maddi durumu düzelene kadar veya yeniden evlenmesi halinde sona erer.
 • Nafaka ödemeleri genellikle her ayın belirli bir gününde yapılır.

Nafakanın Sonlandırılması

Yoksulluk nafakası talepte bulunan tarafın maddi durumunun düzelmesi, çalışmaya başlaması, yeniden evlenmesi veya benzeri nedenlerle sonlandırılabilir. Ancak nafakanın sonlandırılması için mahkemeye başvurmak gerekir.

Nafaka ve maddi destek talepleri tarafların ekonomik dengesizliklerini gidermeye yönelik önemli bir araçtır. Ancak bu sürecin adil ve hakkaniyetli bir şekilde ilerlemesi, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini iyi bilmesine bağlıdır. Bu nedenle konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve uzman bir avukattan yardım almak oldukça önemlidir.

Boşanma Sürecinde Psikolojik Destek

Boşanma yaşamın en zorlu dönemeçlerinden biridir. Bu süreçte duygusal travma, kaygı, öfke, suçluluk hissi gibi birçok duygusal reaksiyon ortaya çıkabilir. Bireylerin ve özellikle çocukların bu süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatmaları için psikolojik destek alınması büyük önem taşır.

Bireyler İçin Psikolojik Destek

 1. Kendi Duygularınızı Tanıyın: Boşanma birçok duyguyu beraberinde getirir. Bu duyguların farkında olmak, onları kabullenmek ve ifade etmek, iyileşme sürecinin ilk adımıdır.
 2. Uzman Destek Arayışı: Profesyonel bir terapist veya psikologla çalışmak, duygusal travmayı işlemekte yardımcı olabilir.
 3. Destek Gruplarına Katılın: Benzer deneyimleri yaşamış olanlarla bir araya gelmek duygularınızı paylaşmanızı ve başkalarının deneyimlerinden öğrenmenizi sağlar.
 4. Öz-Bakım Rutinleri Oluşturun: Meditasyon, spor, hobiler gibi aktivitelerle ruhsal dengenizi koruyabilirsiniz.

Çocuklar İçin Psikolojik Destek

 1. Açık İletişim Kurun: Çocuklar boşanma sürecini anlamakta zorlanabilirler. Onlara olan biteni yaşlarına uygun bir dilde açıklamak, süreçte neler beklenebileceğini anlatmak önemlidir.
 2. Onların Duygularına Saygı Gösterin: Çocuklar da üzülebilir, öfkelenebilir veya korkabilirler. Duygularını ifade etmelerine izin verin ve onları dinleyin.
 3. Uzman Destek Alın: Özellikle travma belirtileri gösteren çocuklar için çocuk psikoloğundan destek alınması önerilir.
 4. Günlük Rutinlerini Koruyun: Boşanma çocukların hayatında büyük bir değişiklik yaratabilir. Ancak günlük rutinlerini korumak, onlara bir güven duygusu sağlar.
 5. Destek Grupları ve Aktiviteler: Benzer durumları yaşayan diğer çocuklarla tanışmaları ve grup aktivitelerine katılmaları, onların bu süreci daha kolay atlatmalarına yardımcı olabilir.

Boşanma süreci hem bireyler hem de çocuklar için zorlayıcı olabilir. Ancak doğru destek ve yönlendirmelerle bu sürecin olumsuz etkileri minimuma indirgenebilir. Psikolojik destek bu zor zamanlarda bireylerin ve çocukların yanında olup, onları destekleyerek daha sağlıklı bir adaptasyon süreci yaşamalarına yardımcı olur. Bu nedenle profesyonel yardım arayışı bu süreçte atılması gereken en önemli adımlardan biridir.

Adli Süreçte Karşılaşılan Zorluklar

Boşanma davaları sadece duygusal bir yük değil, aynı zamanda adli bir süreçtir. Adli sürecin karmaşıklığı, tarafların doğru bilgilere sahip olmamaları ve psikolojik olarak zor bir dönemden geçmeleri nedeniyle daha da karmaşık hale gelebilir.

Adli süreçte karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelmek için dikkat edilmesi gerekenler:

 1. Bilgi Eksikliği ve Yanıltıcı Bilgiler

Birçok kişi adli sürecin nasıl işlediğine dair tam bir bilgiye sahip değildir. Yanlış bilgilendirmelere ve gereksiz endişelere yol açabilir.

– Dikkat Edilmesi Gerekenler: Adli süreci tam olarak anlamak için uzman bir avukatla çalışılması tavsiye edilir.

 1. Uzun Süren Duruşmalar

Duruşmalar beklenenden daha uzun sürebilir. Hem zaman hem de maliyet açısından zorlayıcı olabilir.

– Dikkat Edilmesi Gerekenler: Avukatınızla duruşma süreçlerini ve tahmini zamanlamaları önceden konuşun. Beklentilerinizi doğru bir şekilde belirlemenize yardımcı olacaktır.

 1. Tanık İfadeleri

Tanık ifadeleri davanın sonucunu doğrudan etkileyebilir. Ancak tanıkların doğru bilgileri vermesi veya hatırlaması her zaman kolay olmayabilir.

– Dikkat Edilmesi Gerekenler: Tanıklarınızın davaya hazırlıklı gelmelerini sağlamak, onları önceden bilgilendirmek ve duruşma gününde onlara destek olmak önemlidir.

 1. Duygusal Gerilim

Duruşma sırasında tarafların duygusal olarak zorlanmaları veya reaktif davranmaları olasıdır.

– Dikkat Edilmesi Gerekenler: Duruşma öncesinde meditasyon, nefes alma teknikleri gibi rahatlama yöntemlerini deneyebilirsiniz. Duygusal tepkilerinizi kontrol altında tutmak, sürecin daha sağlıklı ilerlemesine yardımcı olacaktır.

 1. Eksik Belgeler

Dava sırasında gerekli olan belgelerin eksik olması, sürecin gecikmesine neden olabilir.

– Dikkat Edilmesi Gerekenler: Gerekli tüm belgeleri toplamak ve organize etmek için avukatınızla yakından çalışın.

Adli süreçte karşılaşılan zorluklar doğru bilgi ve hazırlıklarla en aza indirgenebilir. Bu süreçte uzman bir avukattan yardım almak, sadece hukuki süreçlerin daha hızlı ilerlemesine değil, aynı zamanda duygusal olarak daha dayanıklı olmanıza da yardımcı olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davasının Süresi

Boşanma birçok insana sadece duygusal bir travmayı değil, aynı zamanda uzun ve karmaşık bir adli süreci de getirebilir. Özellikle çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürebilir. Sürecin uzunluğunu ve süreyi nasıl kısaltabileceğinizi anlamak, boşanma sürecini daha kolay atlatmanıza yardımcı olabilir.

Ortalama Süreç Uzunluğu

Türkiye’de çekişmeli boşanma davalarının süresi genellikle bir yıldan başlar ve karmaşıklığına bağlı olarak birkaç yıla kadar çıkabilir. Ancak bu süre davanın özelliklerine tarafların iş birliğine ve mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Uzamasına Neden Olan Faktörler

 1. Karmaşık Mal Paylaşımı: Tarafların ortak mal varlığının dağıtımında anlaşmazlık yaşaması, davanın uzamasına neden olabilir.
 2. Velayet Sorunları: Çocukların velayetinin kimde kalacağına dair anlaşmazlıklar, dava süresini uzatabilir.
 3. Adli Süreçler: Özellikle tanık dinlemeleri, bilirkişi raporları gibi adli süreçler zaman alabilir.
 4. Tarafların İş Birliği Yapmaması: Taraflardan birinin dava sürecini bilinçli olarak geciktirmesi, sürenin uzamasına yol açar.

Süreci Hızlandırma Yolları

 1. Uzman Bir Avukatla Çalışmak: Deneyimli bir avukat dava sürecini hızlandırabilecek yolları bilir.
 2. Bilgi ve Belgeleri Hazır Bulundurmak: Gerekli tüm belgeleri ve bilgileri zamanında sunmak, dava sürecini hızlandırır.
 3. Olumlu İletişim Kurma: Tarafların birbirleriyle ve avukatlarıyla açık ve olumlu bir iletişim kurmaları, anlaşmazlıkların daha hızlı çözülmesine katkıda bulunur.

Çekişmeli boşanma davaları zorlu ve zaman alıcı olabilir. Ancak doğru bilgi hazırlık ve uzman yardımıyla bu süreci daha hızlı ve daha az stresli bir şekilde tamamlamak mümkündür.

Boşanma Davasında Hakimin Rolü

Boşanma süreci eşler arasında duygusal ve maddi anlamda pek çok sorunu beraberinde getirebilir. Bu süreçte hakimin rolü, adil bir sonuca ulaşılmasını sağlamak için kritiktir. Hakim tarafların haklarını koruma, adaleti tesis etme ve kanunları uygulama sorumluluğuna sahiptir.

Hakimin Karar Verme Süreci

 1. Bilgi ve Belgelerin İncelenmesi: Davaya ilişkin sunulan tüm belge, delil ve bilirkişi raporları hakim tarafından dikkatlice incelenir.
 2. Tanık Dinlemesi: Gerekli görüldüğünde tanıklar dinlenir. Hakim tanıkların ifadelerini değerlendirerek davanın seyrine yön verir.
 3. Tarafların Dinlenmesi: Her iki tarafın da argümanları ve talepleri hakim tarafından dinlenir.

Hakimin Yetkileri

 1. Bilirkişi Atama Yetkisi: Hakim dava konusunun uzmanlık gerektirdiği durumlarda bilirkişi atanmasına karar verebilir.
 2. Delil Toplama Yetkisi: Davanın gerektirdiği delillerin toplanmasını talep edebilir.
 3. Karar Verme Yetkisi: Hakim tüm delil, bilgi ve tanık ifadelerini değerlendirerek nihai kararı verir. Bu karar mal paylaşımından velayete, nafakadan tazminata kadar pek çok konuyu kapsar.
 4. Davanın Uzatılması veya Ertelenmesi: Gerekli görülen hallerde hakim davanın bir sonraki duruşmaya ertelenmesine karar verebilir.

Hakimin Sorumlulukları

 1. Tarafsızlık: Hakim davaya tarafsız bir şekilde yaklaşmalıdır. Kişisel inanç veya değer yargılarıyla değil, kanunlar çerçevesinde karar vermelidir.
 2. Adaleti Sağlama: Hakim taraflar arasında adil bir sonuca ulaşmayı hedeflemelidir.
 3. Hızlı ve Etkili Karar: Hakim dava sürecini gereksiz yere uzatmamalı, tarafların mağduriyetini önlemek için hızlı ve etkili bir şekilde karar vermelidir.

Kısaca boşanma davalarında hakimin rolü adaletin sağlanması için kritiktir. Hakim tarafların haklarını koruyarak ve kanunlara bağlı kalarak davanın en adil şekilde sonuçlanmasını sağlar. Hem tarafların mağduriyetini önlemek hem de toplumsal düzenin korunması için hayati bir öneme sahiptir.

Adli Süreçte Karşılaşılan Zorluklar

Boşanma davalarında pek çok dava gibi adli süreç karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Hem tarafların hem de avukatlarının dikkat etmesi gereken bazı özel hususlar vardır. Bu süreçte yaşanan zorluklar, davanın sonucunu doğrudan etkileyebilir.

Adli İşlemlerde Karşılaşılan Zorluklar

 1. Delil Toplama: Doğru ve yeterli delillerin toplanması, davanın seyrini etkileyebilir. Delil toplama sürecinde yaşanan aksamalar, davanın gereksiz yere uzamasına neden olabilir.
 2. Dosya Takibi: Davanın dosyasının düzenli olarak takip edilmemesi, önemli duruşma tarihlerinin kaçırılmasına yol açabilir.
 3. Yoğun Mahkeme Gündemi: Özellikle büyük şehirlerdeki mahkemelerin yoğun gündemi, duruşma tarihlerinin sık sık ertelenmesine sebep olabilir.

Duruşmalarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Hazırlıklı Olma: Tarafların ve avukatlarının duruşma öncesinde gerekli hazırlığı yapmaları esastır. Dosyaya sonradan eklenen belgelerin incelenmesi veya tanık ifadelerinin gözden geçirilmesi olabilir.
 2. Sakin ve Saygılı Davranma: Duruşma sırasında tarafların sakin ve saygılı bir tutum sergilemeleri hakimin davanın esasına odaklanmasına yardımcı olur.
 3. Doğru İfadelendirme: Tarafların duruşma sırasında verdikleri ifadeler, davanın sonucunu etkileyebilir. Bu nedenle gerçeğe uygun ve açık bir şekilde ifade vermek önemlidir.

Tanık İfadelerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Tanığın Tarafsızlığı: Tanığın dava hakkında tarafsız ve objektif bir şekilde ifade vermesi beklenir.
 2. Bilgiye Dayalı İfade: Tanıkların duyum ya da varsayımlara dayalı değil, doğrudan bilgiye dayalı ifade vermeleri esastır.
 3. Tanığın Hazırlığı: Tanığın duruşma öncesi neyle karşılaşacağını bilmemesi, ifade sırasında karışıklığa ve belirsizliğe neden olabilir. Bu nedenle tanıkların duruşma süreci hakkında bilgilendirilmesi faydalıdır.

Adli süreçte karşılaşılan zorluklar davanın sonucunu ve süresini doğrudan etkileyebilir. Ancak doğru hazırlık ve dikkatle, bu zorlukların üstesinden gelmek ve adil bir sonuca ulaşmak mümkündür.

Çekişmeli Boşanma Davasının Süresi

Çekişmeli boşanma davaları çiftlerin anlaşamaması, maddi ve manevi hususlarda uzlaşma sağlanamaması gibi nedenlerle uzayabilmektedir. Bu süreçler çoğu zaman taraflar için oldukça yıpratıcı ve maliyetli olabilir. Ancak sürecin uzunluğu birçok farklı faktöre bağlıdır ve kesin bir zaman dilimi belirtmek güçtür.

Ortalama Süreç Uzunluğu

Çekişmeli boşanma davaları, birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Özellikle varlık paylaşımı, velayet ve nafaka gibi karmaşık konuların gündeme gelmesi durumunda, süreç daha da uzayabilir.

Süreci Uzatan Faktörler

 1. Delil Toplama Süreci: Her iki tarafın da sunduğu delillerin incelenmesi ve değerlendirilmesi zaman alabilir.
 2. Duruşma Tarihleri: Yoğun mahkeme takvimi, duruşma tarihlerinin ileriye atılmasına yol açabilir.
 3. Tanık İfadeleri: Tanık ifadelerinin alınması ve değerlendirilmesi, süreci uzatan bir diğer etmendir.
 4. Hukuki Komplikasyonlar: Davanın içerdiği hukuki komplikasyonlar da süreci uzatabilir.
 5. Tarafların Uzlaşmazlığı: Taraflar arasında anlaşmazlık durumunun devam etmesi, süreci olumsuz etkileyebilir.

Süreci Hızlandırma Yolları

 1. Önceden Hazırlık Yapmak: Delillerin ve gerekli belgelerin önceden hazırlanması, süreci hızlandıracaktır.
 2. Deneyimli Bir Avukat Seçmek: Uzman bir avukatın yönlendirmesi sürecin daha hızlı ve etkili yürümesine yardımcı olabilir.
 3. Arabuluculuk: Tarafların anlaşmaya varabilmesi için arabuluculuk yöntemleri de kullanılabilir.
 4. Yasal Süreçleri İyi Takip Etmek: Sürecin hızlı ilerlemesi için mahkeme tarihlerini ve diğer yasal süreçleri iyi takip etmek önemlidir.

Çekişmeli boşanma davasının süresi birçok faktöre bağlıdır. Ancak iyi bir hazırlık ve doğru stratejilerle bu süreci olabildiğince hızlandırmak ve kolaylaştırmak mümkündür.

Davayı Etkileyen Özel Durumlar

Boşanma davalarında her iki tarafın da geçmişteki eylemleri ve davranışları mahkemenin kararını doğrudan etkileyebilir. Özellikle aldatma, şiddet ve madde bağımlılığı gibi özel durumlar, davanın seyrini ve sonucunu ciddi şekilde değiştirebilir.

Özel durumların çekişmeli boşanma davaları üzerindeki etkisi:

Aldatma

Birçok ülkede ve yargı sistemlerinde aldatma, boşanma sebepleri arasında önemli bir yer tutar. Aldatmanın ortaya çıkması nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi konularda kararların şekillenmesinde etkili olabilir. Özellikle sadakatsizliğin maddi veya manevi zararlara yol açtığı durumlarda, bu durumun dava üzerinde belirgin etkileri olabilir.

Şiddet

Eşe karşı şiddet boşanma davalarında kritik bir konudur. Fiziksel duygusal veya psikolojik şiddet, velayet haklarından nafakaya kadar birçok konuda mahkemenin kararını etkileyebilir. Şiddet mağduru olan taraf genellikle koruma talebinde bulunabilir ve bu, çocukların velayetini almasında avantajlı bir durum oluşturabilir.

Madde Bağımlılığı

Madde bağımlılığı bireyin yaşam kalitesini, maddi durumunu ve aile içi ilişkilerini doğrudan etkileyen bir durumdur. Eğer bir eş madde bağımlısıysa bu durum velayet, mal paylaşımı ve nafaka gibi konularda mahkemenin kararını etkileyebilir. Özellikle çocukların güvenliği söz konusu olduğunda, madde bağımlılığı olan eşin velayet hakları kısıtlanabilir.

Boşanma davalarında tarafların geçmişteki eylemleri ve davranışları mahkemenin kararını büyük ölçüde etkileyebilir. Aldatma şiddet ve madde bağımlılığı gibi özel durumlar, davanın sonucunu ciddi şekilde değiştirebilir. Bu nedenle bu tür özel durumların varlığında, uzman bir avukattan yardım almak ve dava sürecini doğru şekilde yönlendirmek büyük önem taşır.

Çekişmeli Boşanma Sonrası Hayat

Boşanma hayatın en zorlayıcı dönemlerinden biri olabilir, özellikle de süreç çekişmeli bir şekilde ilerlediyse. Ancak bu sürecin ardından yeni bir hayata adapte olmak, yaraları sarmak ve ileriye dönük bir yaşam kurmak mümkündür.

Makalenin sonuna yaklaşırken çekişmeli boşanma sonrasında hayata nasıl adapte olabileceğiniz, yeni bir başlangıç yapabileceğiniz ve ileriye dönük önerilere yer veriyoruz.

Hayata Yeniden Adapte Olma

 1. Duygusal İyileşme Süreci: Boşanma travmatik bir deneyim olabilir. Duygusal olarak iyileşmek için zaman tanımak, profesyonel destek almak veya yakın çevrenizle paylaşımda bulunmak önemlidir.
 2. Yeni Bir Rutin Oluşturma: Boşanma sonrası günlük yaşamınızda değişiklikler olacaktır. Değişiklikleri kabullenerek yeni bir günlük rutin oluşturmak, adaptasyon sürecini kolaylaştırır.
 3. Maddi Bağımsızlık: Eğer maddi olarak eşinize bağlıysanız, boşanma sonrası finansal bağımsızlığınızı kazanmanın yollarını araştırmalısınız.

Yeni Bir Başlangıç Yapma

 1. Hobiler ve İlgi Alanları: Eskiden ilgilenmediğiniz ya da zaman ayıramadığınız hobilerinize geri dönerek kendinizi yeniden keşfetmek, moral bulmanıza yardımcı olabilir.
 2. Yeni İnsanlarla Tanışma: Sosyal çevrenizi genişletmek, yeni dostluklar kurmak ve belki de yeni bir ilişkiye adım atmak için fırsatlar yaratabilir.

İleriye Dönük Öneriler

 1. Çocukların Durumu: Eğer çocuklarınız varsa, onların duygusal ihtiyaçlarına öncelik verin. Onlarla açık iletişim kurarak, duygusal destek olun.
 2. Psikolojik Destek Almak: Profesyonel bir terapist veya danışmandan destek almak, duygusal yaralarınızı sarmak için büyük fayda sağlar.
 3. Kendinize Zaman Tanımak: Hayata yeniden adapte olmak için acele etmeyin. Her bireyin iyileşme süreci farklıdır. Kendinize bu süreç için zaman tanıyın.

Çekişmeli bir boşanma sonrası hayat başta zorlayıcı gibi görünse de zamanla duygusal yaralar sarılır ve yeni başlangıçlar yapılır. Önemli olan kendinize ve yaşama dair inancınızı kaybetmemek, destek arayışınızı sürdürmek ve hayata pozitif bir perspektifle yaklaşmaktır. Bu süreçte sevdiklerinizin desteği ve profesyonel yardım, yolunuzu aydınlatan ışıklar olabilir.

Çekişmeli Boşanma Süreci: Bilinçli Adımlarla Güçlü Bir Geleceğe

Boşanma süreci özellikle çekişmeli davalar söz konusu olduğunda, duygusal, maddi ve hukuki açıdan zorlayıcı olabilir. Ancak doğru bilgi ve uzman desteği ile bu süreci en az hasarla atlatabilir, yeni bir yaşamın kapılarını aralayabilirsiniz. Özlem Baysal Hukuk ve Danışmanlık olarak boşanma sürecinizde yanınızda olmaktan gurur duyarız.

Bu makalede çekişmeli boşanma sürecinin birçok yönüne değindik. Ancak unutulmamalıdır ki her dava, içerdiği özgün detaylarla farklılık gösterir. Genel bilgilerin yanı sıra özel durumunuz için özelleştirilmiş tavsiyeler ve hukuki destek almak büyük önem taşır.

Neden Özlem Baysal Hukuk ve Danışmanlık?

Özlem Baysal Hukuk ve Danışmanlık bürosu boşanma davalarında yılların deneyimine sahiptir. Uzman ekibimiz sizin ve çocuklarınızın haklarını koruma altına almayı, maddi ve manevi yükünüzü hafifletmeyi hedefler.

 1. Kişiye Özgü Yaklaşım: Her dava tek ve eşsizdir. Bu yüzden müvekkillerimize kişiye özgü, özel hizmetler sunuyoruz.
 2. Uzlaşma Odaklı Çözümler: Mümkün olduğunda, davanın taraflarını, adli sürecin stresinden korumak ve hızlı çözümler bulmak adına arabuluculuk yöntemlerini öneriyoruz.
 3. Deneyim ve Uzmanlık: Ekibimiz hukuki meselelerde derinlemesine bilgi ve tecrübeye sahip, müvekkillerinin haklarını sonuna kadar savunan avukatlardan oluşmaktadır.

Daha Fazla Bilgi ve Destek İçin

Özlem Baysal Hukuk ve Danışmanlık blog sayfasında boşanma sürecine dair daha birçok konu başlığında makale bulabilirsiniz. Ayrıca aile hukuku, miras hukuku, iş hukuku gibi birçok alanda da detaylı bilgileri bloğumuz da bulabilirsiniz.

Boşanma sürecinin zorluklarına rağmen bu süreçte doğru bilgi ve destekle, güçlü bir şekilde ilerleyebilirsiniz.

Unutmayın, boşanma bir son değil, belki de yeni bir başlangıçtır.

Eğer boşanma sürecinde ya da diğer hukuki meselelerde profesyonel destek almayı düşünüyorsanız, Özlem Baysal Hukuk ve Danışmanlık ile iletişime geçmekten çekinmeyin. Sizin için en uygun zamanı belirleyerek bir danışma randevusu ayarlayabiliriz.

Hayatınızdaki zorluklarla başa çıkmak için yanınızda olmaktan mutluluk duyarız. Her zaman olduğu gibi haklarınızın ve çıkarlarınızın korunmasında size destek olmaya hazırız.

Çekişmeli Boşanma Hakkında Sık Sorulan Sorular

 • Çekişmeli boşanma davası ne demektir?

  Boşanma, zorlayıcı bir süreç olabilir. Psikolojik destek almak, terapi ya da danışmanlık hizmetlerine başvurmak bu süreçte size yardımcı olabilir.

 • Arabuluculuk nedir ve boşanma sürecinde nasıl bir rol oynar?

  Arabuluculuk tarafların anlaşmazlık durumlarında üçüncü tarafsız bir kişi aracılığıyla uzlaşma yolunu aramasıdır. Boşanma sürecinde tarafların dava öncesi anlaşmaya varmasını kolaylaştırabilir.

 • Boşanma davasında çocukların velayeti nasıl belirlenir?

  Velayet çocuğun en iyi çıkarları gözetilerek hakimin takdiriyle belirlenir. Ebeveynlerin maddi-manevi durumu, çocuğun yaşını, eğitim durumu gibi faktörler değerlendirilir.

 • Çekişmeli boşanma davasının süresi ne kadar sürer?

  Her dava farklıdır, ancak çekişmeli davalar genellikle anlaşmalı boşanmalardan daha uzun sürer. Süreç davanın karmaşıklığına, tarafların uzlaşmaya yatkınlığına ve mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.

 • Nafaka talebi nasıl yapılır?

  Nafaka talebi boşanma davası sırasında ya da sonrasında yapılabilir. Tarafların maddi durumları, çocukların ihtiyaçları ve eşlerin yaşam standartları göz önünde bulundurularak bir miktar belirlenir.

 • Boşanma sürecinde maddi-manevi tazminat talep edilebilir mi?

  Evet, eğer bir tarafın kusurlu davranışları nedeniyle diğer taraf maddi ya da manevi zarar görüyorsa, tazminat talebinde bulunabilir.

 • Boşanma davası nerede açılır?

  Boşanma davası eşlerin son altı aydır birlikte yaşadığı ya da davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki aile mahkemesinde açılır.

 • Eşimin mallarını sakladığını düşünüyorum. Ne yapmalıyım?

  Eşinizin mallarını sakladığına dair delilleriniz varsa, bu durumu avukatınıza bildirin. Mahkeme, gerektiğinde mal varlığının tespiti için bilirkişi atayabilir.

 • Evlilik birliği içinde alınan borçlar ne olacak?

  Evlilik birliği sırasında alınan ortak borçlar, boşanma ile birlikte genellikle eşler arasında bölüştürülür.

 • Hakim, çocuklarla birebir görüşme yapar mı?

  Evet, hakim çocuğun en iyi çıkarlarını belirlemek için gerektiğinde çocukla birebir görüşme yapabilir.

 • Boşanma davasında tanık sunabilir miyim?

  Evet, iddialarınızı desteklemek için tanık sunabilirsiniz. Ancak tanıkların dava ile ilgili bilgi sahibi olması gerekir.

 • Boşanma kararı verildikten sonra karara itiraz edebilir miyim?

  Evet, boşanma kararına belirli bir süre içinde temyiz yoluyla itiraz edebilirsiniz.

 • Boşanma davasında avukatsız temsil edebilir miyim?

  Türkiye’de, boşanma davalarında avukatsız temsil edebilirsiniz. Ancak sürecin karmaşıklığı nedeniyle bir avukatın desteğini almanız önerilir.

 • Eşimle anlaşmaya vardık ama sonra fikrimi değiştirdim. Ne yapmalıyım?

  Anlaşmaya vardığınız konuları tekrar gözden geçirmek ve avukatınıza danışmak en iyisi olacaktır.

 • Boşanma süreci psikolojimi olumsuz etkiliyor. Ne yapmalıyım?

  Boşanma, zorlayıcı bir süreç olabilir. Psikolojik destek almak, terapi ya da danışmanlık hizmetlerine başvurmak bu süreçte size yardımcı olabilir.

Çekişmeli Boşanma Avukatı Hizmeti Almak İçin Tıklayın

logo-footer