Özlem Baysal Hukuk ve Danışmanlık olarak marka ve patent hukuku konularında size profesyonel rehberlik etmek için hizmet sunmaktayız. Uzman ve deneyimli ekibimiz marka ve patent haklarınızın korunmasında yanınızdadır. Her müvekkilimizin özgün ve spesifik ihtiyaçlarını gözeterek, kişiye özel hukuki çözümler sunmaktayız.

Marka ve patent hukuku inovasyon ve yaratıcılığın korunması, rekabet avantajı sağlama ve ticari kimlik oluşturma noktasında kritik bir öneme sahiptir. Marka tescili veya patent başvurusunda bulunurken veya bu konularla ilgili bir anlaşmazlık yaşandığında, haklarınızı ve yükümlülüklerinizi bilmek esastır. İstanbul’da konumlanan hukuk büromuz, marka ve patent hukukuna dair konularda uzmanlaşmış bir ekip ile sizlere yardımcı olmaktadır.

Hizmetlerimiz marka tescil başvuruları, patent analizleri, fikri mülkiyet haklarının korunması, telif hakkı konuları, lisans anlaşmaları ve marka-patent ihlalleri gibi konuları kapsamaktadır. İster bireysel bir mucit ister büyük bir şirket olun, haklarınızın en iyi şekilde korunmasını sağlamak için özenli ve profesyonel bir yaklaşım sergilemekteyiz.

Özlem Baysal Hukuk ve Danışmanlık marka ve patent hukuku alanındaki sorunlarınızı çözmek ve haklarınızı en üst seviyede korumak için size özgün bir hizmet sunar. En karmaşık marka ve patent meselelerinde bile, size adil ve etik bir çözümü sağlamak için buradayız. Marka ve patent hukuku ile ilgili destek almak isterseniz, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

  Marka ve Patent Avukatı
  Özlem BAYSAL

  İstanbul barosuna kayıtlı avukat Özlem Baysal, 2012 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve yargılama sürecinin çeşitli alanlarında uzun yıllar görev almıştır.

  Halen İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak şirket ve kişilerin dava süreçlerinde vekil olarak temsili; her türlü sözleşmenin hazırlanması, arabuluculuk ve uzlaştırma süreçleri, idari ve cezai soruşturma takibi, boşanma, miras, tapu iptal davaları, fikri ve sınai hakların korunması, ceza davaları, tazminat talepleri başta olmak üzere hukukun her alanında hizmet vermektedir.

  Marka ve Patent Davalarında
  Uzmanlık Alanlarımız

  Uzmanlık Alanı
  Uzmanlık Alanı
  Uzmanlık Alanı
  Uzmanlık Alanı
  Uzmanlık Alanı
  Uzmanlık Alanı
  Uzmanlık Alanı
  Diğer Marka ve Patent Davaları →

  Marka ve Patent Hukuku Nedir?

  Marka ve patent hukuku fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik hukuki ilkeleri ve kuralları içeren bir hukuk dalıdır. Bu alandaki hukuki düzenlemeler, bireylerin ve kurumların yaratıcılıklarını, buluşlarını ve markalarını koruma altına almayı amaçlar, böylece inovasyonun ve rekabetin teşvik edilmesi sağlanır.

  Marka hukuku nedir?

  Marka bir işletmenin ürün veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerin tümüdür. Marka hukuku bu işaretlerin tescil edilmesi, korunması ve bu hakların ihlal edildiği durumlarda alınacak hukuki tedbirleri düzenler. Bir marka tescil edildiğinde, sahibi bu markayı belirli bir süre boyunca özel olarak kullanma hakkına sahip olur. Bu süre zarfında başka bir kişi veya kuruluş, tescil edilen markayı izinsiz olarak kullanamaz.

  Patent hukuku nedir?

  Patent bir buluşun yeni ve buluş karakteri taşıması halinde belirli bir süre için sahibine verilen, bu buluşu belirli bir coğrafi sınırlar içinde üretme, satma veya dağıtma hakkıdır. Patent hukuku bir buluşun patentlenebilirliği, patent başvurusu, patentin korunması ve patent haklarının ihlal edilmesi durumunda alınacak tedbirleri kapsar. Patentlenen buluş belirli bir süre boyunca sadece patent sahibi tarafından kullanılabilir. Diğerleri, patent sahibinin izni olmadan bu buluşu kullanamaz.

  Marka ve patent hukuku ekonomik kalkınma ve inovasyonun teşvik edilmesi için kritik bir role sahiptir. Bu hukuk dalı, yaratıcı fikirlerin ve buluşların korunmasını sağlar, böylece bireyler ve işletmeler yatırım yapma ve yenilikçi ürünler geliştirme konusunda teşvik edilir. Bu nedenle marka ve patent haklarının bilinçli bir şekilde korunması, modern ekonomilerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için hayati bir öneme sahiptir.

  Marka ve Patent Hukuku Davası Neleri Kapsar?

  Marka ve patent hukuku davaları fikri mülkiyet haklarına ilişkin anlaşmazlıkların çözümüne yönelik olarak başlatılan hukuki süreçleri ifade eder. Bu tür davalar hem bireylerin hem de kurumların yaratıcı çalışmalarının ve buluşlarının korunması açısından büyük bir öneme sahiptir. Peki, marka ve patent hukuku davası neleri kapsar?

  1. Marka İhlali Davaları:

  Bir markanın, tescil edilmiş haklarına aykırı şekilde ve izinsiz olarak kullanılması durumunda, marka sahibi, ihlalin sonlandırılması ve tazminat talebiyle dava açabilir. Bu tür davalar, genellikle bir markanın taklit edilmesi, yanıltıcı şekilde kullanılması veya marka değerinin zarar görmesi gibi durumları içerir.

  1. Patent İhlali Davaları:

  Patent sahibinin izni olmaksızın, patentlenmiş bir buluşun üretimi, satışı veya dağıtımı gibi eylemler, patent ihlali olarak değerlendirilir. Patent sahibi, bu tür ihlallerin durdurulması ve uğranılan zararın tazmini için dava yoluna başvurabilir.

  1. Marka ve Patent Başvurusu Reddi İtirazları:

  Marka veya patent başvurusu, ilgili kurum tarafından çeşitli sebeplerle reddedilebilir. Reddedilen başvuru sahipleri, bu karara karşı itirazda bulunarak hukuki süreç başlatabilirler.

  1. Lisans Anlaşmazlıkları:

  Marka veya patent sahipleri, haklarını üçüncü taraflarla lisans anlaşması yoluyla paylaşabilirler. Ancak, bu anlaşmalara ilişkin uyuşmazlıklar (lisans ücretleri, kullanım koşulları vb.) dava konusu olabilir.

  1. Fikri Mülkiyet Haklarının Geçerliliği:

  Bir marka veya patentin geçerliliği, üçüncü taraflar tarafından itiraz konusu yapılabilir. Bu tür bir dava, markanın genel olarak bilinen bir isim olması veya patentin yeni ve buluş karakteri taşımaması gibi sebeplerle açılabilir.

  1. Sınai Haklarla İlgili Diğer Anlaşmazlıklar:

  Tasarım hakkı, coğrafi işaretler ve gizli bilgi gibi sınai haklarla ilgili anlaşmazlıklar da marka ve patent hukuku kapsamında değerlendirilebilir.

  Marka ve patent hukuku davaları fikri mülkiyet haklarının korunması ve bu haklara ilişkin anlaşmazlıkların adil bir şekilde çözümlenmesi için kritik bir öneme sahiptir. Bu tür davalarda tecrübeli ve uzman avukat desteği, hak sahiplerinin menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasında büyük bir rol oynamaktadır.

  Marka ve Patent Davalarında Arabulucu Zorunlu Mudur?

  Marka ve patent davaları fikri mülkiyet haklarına ilişkin olarak ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümlendiği davalardır. Son yıllarda hukuki uyuşmazlıkların yargıya intikal etmeden önce alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuk mekanizmasının kullanılması teşvik edilmektedir. Ancak marka ve patent davalarında arabuluculuk zorunluluğu konusunda bazı hususlar vardır.

  Öncelikle marka ve patent davalarının özelliğine bağlı olarak, tarafların anlaşmazlıklarını arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturma imkanı her zaman bulunmaktadır. Arabuluculuk tarafların kendi aralarında gönüllü bir şekilde anlaşarak ve tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla uyuşmazlığa çözüm bulmaya çalıştığı bir süreçtir. Bu süreçte tarafların haklarına daha hassas bir yaklaşım sergilenebilir ve uzlaşıya varılması halinde süreç daha hızlı ve maliyet etkin bir şekilde sonuçlanabilir.

  Türkiye’de bazı ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğa başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak marka ve patent davaları için genel bir arabuluculuk zorunluluğu bulunmamaktadır. Yine de tarafların kendi aralarında anlaşarak veya bir sözleşmedeki hükme dayanarak arabuluculuğa başvurması mümkündür. Eğer taraflar arasında arabuluculukla ilgili önceden yapılmış bir anlaşma veya sözleşme hükmü varsa, bu hükme uygun hareket edilmelidir.

  Özetle, marka ve patent davalarında arabuluculuğa başvurma genel olarak zorunlu değildir. Ancak tarafların kendi arzularıyla veya var olan bir anlaşma gereği arabuluculuk sürecini tercih etmeleri mümkündür. Arabuluculuk taraflara uyuşmazlıklarını hızlı, etkin ve daha az maliyetle çözme fırsatı sunan bir alternatif çözüm yöntemidir. Bu nedenle marka ve patent anlaşmazlıklarında da bu yöntemin değerlendirilmesi önerilir.

  Marka ve Patent Mahkemesi Nedir?

  Marka ve Patent Mahkemesi marka ve patentle ilgili konularda uzmanlaşmış bir mahkeme türüdür. Fikri mülkiyet hakları kavramı içinde yer alan bu iki önemli unsura dair anlaşmazlıkların, konunun özgünlüğü ve teknik detayları gözetilerek daha hızlı ve etkili bir şekilde çözümlenebilmesi için bu tür mahkemelere ihtiyaç duyulmuştur.

  • Görev Alanı: Marka ve Patent Mahkemesi’nin temel görevi marka ve patent haklarına ilişkin ihlaller, tescil itirazları, hükümsüzlük davaları, lisans sözleşmelerine dair uyuşmazlıklar ve bu alanlardaki diğer konulara dair davaları incelemek ve karara bağlamaktır.
  • Uzmanlık: Bu mahkemelerde görev alan hakimlerin, marka ve patent konularında derinlemesine bilgiye ve deneyime sahip olmaları beklenir. Bu kararların daha sağlıklı ve konunun teknik detaylarına uygun bir şekilde verilmesini sağlar.
  • Hızlı ve Etkin Çözüm: Fikri mülkiyet haklarına dair uyuşmazlıkların, genel mahkemelerde uzun süreli yargı süreçlerine takılmadan, daha hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenebilmesi için Marka ve Patent Mahkemeleri‘nin kurulması büyük bir öneme sahiptir.
  • Yargılama Usulü: Bu mahkemelerde genel yargılama usullerine ek olarak, marka ve patent hukukuna özgü bazı usul kuralları da uygulanır. Dava süreçlerinin daha spesifik ve konuya uygun bir şekilde ilerlemesini sağlar.
  • Teknik Destek: Bazı durumlarda, marka ve patent uyuşmazlıklarının çözümünde teknik bilgiye ihtiyaç duyulabilir. Bu tür mahkemeler gerekli olduğunda uzman bilirkişilere başvurarak, konunun teknik detayları hakkında bilgi alabilirler.

  Marka ve Patent Mahkemesi fikri mülkiyet hukukunun özgün ve teknik yapısını gözeterek, bu alandaki uyuşmazlıkların daha etkili ve adil bir şekilde çözümlenmesi amacıyla kurulmuş uzmanlaşmış mahkemelerdir. Marka ve patent haklarının korunması inovasyon ve yaratıcılığın teşviki açısından büyük bir öneme sahip olduğundan, bu tür mahkemelerin varlığı da aynı derecede kritiktir.

  Marka ve Patent Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

  Marka ve Patent Mahkemesi fikri mülkiyet hukuku çerçevesinde marka ve patentle ilgili özgül konuları ele alır. Mahkemenin görevleri iki önemli fikri mülkiyet unsuru arasındaki anlaşmazlıkların adaletli bir şekilde çözümlenmesini temin etmektir.

  Marka ve Patent Mahkemesi’nin başlıca görevleri:

  İhlal Davaları:

  Bir markanın veya patentin izinsiz kullanılması durumunda, hak sahibi bu mahkemede ihlal davası açabilir. Mahkeme ihlalin gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirir ve ihlal durumunda gereken yaptırımları belirler.

  Tescil İtirazları:

  Marka veya patent başvurusu yapıldığında, bu başvuruya karşı itiraz eden tarafların itirazları bu mahkemede ele alınır. Mahkeme tescilin yasal şartlara uygun olup olmadığını inceler.

  Hükümsüzlük Davaları:

  Bir markanın veya patentin tescilinin hükümsüz sayılması talebiyle açılan davaları bu mahkeme karara bağlar. Örneğin bir patentin yeni ve özgün olmadığına dair bir iddia, bu mahkemede değerlendirilir.

  Lisans Sözleşmeleri:

  Marka ve patentler üzerindeki lisans haklarına dair anlaşmazlıklar, bu mahkemede ele alınır. Taraflar arasındaki lisans sözleşmesine uyulup uyulmadığına dair uyuşmazlıklar burada çözümlenir.

  Tazminat Talepleri:

  Marka veya patent ihlali sonucu doğan maddi ve manevi tazminat talepleri, Marka ve Patent Mahkemesi‘nde değerlendirilir.

  İhtiyati Tedbir Kararları:

  Bir marka veya patentin korunması adına acil olarak alınması gereken önlemler için, mahkeme ihtiyati tedbir kararı verebilir. Bu ihlalin daha da büyük zararlara yol açmasını önlemek amacıyla alınan geçici bir tedbirdir.

  Bilirkişi İncelemeleri:

  Marka ve patent konuları teknik detayları içerebilir. Mahkeme konunun daha sağlıklı değerlendirilmesi için uzman bilirkişilere başvurabilir.

  Hak İhlallerinin Önlenmesi:

  Mahkeme, tespit edilen hak ihlallerinin devamını önlemek ve tekrarlanmamasını sağlamak için kararlar alabilir.

  Marka ve Patent Mahkemesi marka ve patentle ilgili konularda ortaya çıkan anlaşmazlıkları adil, hızlı ve etkin bir şekilde çözümlendirme sorumluluğuna sahiptir. Mahkeme fikri mülkiyet haklarının korunması ve bu alandaki uyuşmazlıkların adaletle çözülmesi için hayati bir rol oynamaktadır.

  Marka ve Patent Mahkemesine Hangi Davalar Açılır?

  Marka ve Patent Mahkemesi fikri mülkiyet hukukunun belirli alt dalları olan marka ve patent konularında uzmanlaşmış bir yargı organıdır. Bu mahkemeye açılabilecek dava türleri, marka ve patentin korunması, kullanılması ve bu hakların ihlali durumlarını kapsar.

  Marka ve Patent Mahkemesine açılabilecek başlıca dava türleri:

  1. İhlal Davaları:

  Bir marka veya patentin izinsiz kullanılması halinde hak sahipleri ihlal davası açabilirler. Bu dava hakkın izinsiz kullanılmasının engellenmesi ve bu kullanımdan doğan zararların tazmini için başlatılır.

  1. Tescil İtirazları:

  Marka veya patent başvurusuna karşı diğer hak sahipleri veya ilgili taraflar itirazda bulunabilirler. İtirazlar başvurulan marka veya patentin mevcut bir hakkı ihlal edip etmediği veya tescil için gerekli şartları taşıyıp taşımadığı üzerine olabilir.

  1. Hükümsüzlük Davaları:

  Tescil edilmiş bir marka veya patentin, tescil şartlarını taşımadığı veya hükümsüz olduğu iddiasıyla başlatılan davalar bu kapsamdadır. Örneğin, bir patentin yeni ve özgün olmadığı iddiasıyla hükümsüzlük davası açılabilir.

  1. Tazminat Davaları:

  Marka veya patent ihlali nedeniyle hak sahibinin uğradığı zararlar için tazminat talebinde bulunabileceği davalar bu kategoride yer alır.

  1. Lisans Anlaşmazlıkları:

  Marka veya patent haklarının lisansla kullanılmasına dair yapılan anlaşmalarda taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklar için lisans anlaşmazlığı davası açılabilir.

  1. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Davaları:

  Bir marka veya patent hakkının acil olarak korunması gerektiğinde, bu korumanın sağlanması için ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talepli davalar başlatılabilir.

  1. Devir ve Lisans Tescil Davaları:

  Marka veya patentin devri ya da lisansının tescili için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla açılan davalardır.

  1. Hak İddia Davaları:

  Bir marka veya patent hakkının kimin tarafından kullanılacağına dair hak iddia edildiğinde bu tür bir dava açılabilir.

  Marka ve Patent Mahkemesine açılan davalar fikri mülkiyet haklarının korunması, kullanılması ve bu haklara dair doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü için büyük önem taşımaktadır. Mahkeme bu tür davaların adil ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlar, böylece hak sahiplerinin hakları korunmuş olur.

  Marka ve Patent Hukuku Avukatı Ne Yapar?

  Marka ve patent hukuku fikri mülkiyet hukukunun özgül alanlarından biridir ve bu alandaki hukuki meselelerde uzmanlaşmış avukatların rolü oldukça kritiktir. Marka ve patent hukuku avukatı bu alandaki karmaşık hukuki süreçleri, prosedürleri ve uyuşmazlıkları yönetir.

  Marka ve patent hukuku avukatının başlıca görev ve sorumlulukları:

  1. Danışmanlık Hizmeti: Müvekkillerine marka ve patent başvuruları, tescil süreçleri, lisanslama, devir işlemleri ve bu alanlarda dikkat edilmesi gereken hukuki hususlarda danışmanlık hizmeti sunar.
  1. Başvuru ve Tescil İşlemleri: Müvekkilinin marka veya patentini tescil ettirmek için gerekli başvuru işlemlerini yürütür, belgeleri hazırlar ve tescil sürecini takip eder.
  1. İtiraz ve Savunma: Müvekkil adına yapılan marka veya patent başvurusuna itiraz edilmesi ya da müvekkilin başvurusuna başkaları tarafından itiraz gelmesi durumunda, itirazın değerlendirilmesi ve müvekkilin haklarının savunulması için gerekli işlemleri gerçekleştirir.
  1. İhlal Davaları: Müvekkilinin marka veya patent haklarının ihlal edildiğini tespit etmesi durumunda, bu ihlallere karşı hukuki işlemleri başlatır ve müvekkilinin haklarını mahkemede savunur.
  1. Lisans ve Devir Anlaşmaları: Marka veya patentin lisanslanması ya da devredilmesi hususunda anlaşmaların hazırlanması, müzakeresi ve sonuçlandırılması konularında hizmet verir.
  1. Tazminat Talepleri: Marka veya patent ihlali sonucunda müvekkilin uğradığı zararların tazmin edilmesi için gerekli hukuki süreçleri yürütür.
  1. Bilirkişi ve Uzman Danışmanlık: Marka ve patent konularının teknik detayları olabileceği için, dava süreçlerinde bilirkişi raporlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi konularında müvekkiline danışmanlık yapar.
  1. Uluslararası Başvurular: Müvekkilinin yurtdışında marka veya patent tescili yaptırmak istemesi durumunda uluslararası başvuru süreçlerini yönetir ve takip eder.

  Marka ve patent hukuku avukatı fikri mülkiyet haklarının korunmasından, bu hakların ticarileştirilmesine, uyuşmazlıkların çözümünden, uluslararası işlemlerin gerçekleştirilmesine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunar. Bu alanda uzmanlaşmış avukatların, müvekkillerinin haklarını etkin bir şekilde korumaları ve bu hakları en iyi şekilde değerlendirmeleri için kritik bir role sahip oldukları söylenebilir.

  Marka ve Patent Mahkemelerinde Zaman Aşımı Süreleri Nelerdir?

  Marka ve patent hukukundaki zaman aşımı süreleri bu alandaki hakların korunması, ihlallerin engellenmesi ve tarafların haklarını zamanında talep edebilmesi için oldukça önemlidir. Marka ve patent hukukunda zaman aşımı süreleri Türkiye’deki ilgili kanuni düzenlemelere bağlı olarak belirlenir. İşte bu süreçle ilgili bazı temel bilgiler:

  1. İhlal Davalarında Zaman Aşımı:

  Marka veya patent ihlali iddiasıyla açılacak davalar için genellikle ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 5 yıllık bir zaman aşımı süresi bulunmaktadır. Ancak ihlalin devam ediyor olması durumunda bu süre, her bir ihlal fiili için ayrı ayrı işlemeye devam eder.

  1. Tazminat Talepleri:

  Marka veya patent ihlali sonucunda tazminat talebinde bulunulacaksa, tazminata konu olan zararın gerçekleştiği ya da tarafların bu zarardan haberdar olduğu tarihten itibaren 5 yıl içerisinde dava açılmalıdır.

  1. Hükümsüzlük Davaları:

  Bir marka veya patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesi talebiyle açılan davalar için belirli bir zaman aşımı süresi yoktur. Bu tür bir dava tescil tarihinden itibaren herhangi bir zamanda açılabilir.

  1. İtiraz Süreleri:

  Bir marka veya patent başvurusunun yayınlandığı tarihten itibaren genellikle 2 ay gibi bir süre içerisinde itiraz edilmesi gerekmektedir. Bu süre yayın tarihinden itibaren başlamaktadır.

  1. Yenileme Süreleri:

  Markalar için genellikle 10 yıllık koruma süreleri bulunmaktadır ve bu sürenin sonunda markanın koruma süresinin devam edebilmesi için yenileme başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Yenileme için belirlenen sürelerin aşılması durumunda ek süre talep edilebilir, ancak bu ek süre genellikle 6 aydır.

  1. Patent Yenileme ve Yıllık Ücretler:

  Patentler için verilen koruma süresi 20 yıldır. Ancak bu süre içerisinde patentin korunabilmesi için yıllık ücretlerin ödenmesi gerekmektedir. Ödeme süresinin aşılması durumunda belirli bir ek süre tanınabilir, ancak bu süre de aşıldığında patent hakkı sona erer.

  Marka ve patent mahkemelerindeki zaman aşımı süreleri belirtilen bu temel başlıklarla sınırlı olmayıp daha detaylı ve spesifik durumlar için ilgili kanunlarda ve yönetmeliklerde yer alan maddelere başvurulması önerilir. Bu süreler hukuki hakların zamanında korunabilmesi için oldukça önemlidir ve bu nedenle ilgili sürelere riayet edilmesi esastır.

  İstanbul’da Marka ve Patent Hukuku Avukatına Nasıl Ulaşabilirim?

  İstanbul Türkiye’nin en büyük metropolü olması nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi hukuk alanında da önemli bir merkezdir. Marka ve patent hukuku özellikle ticari faaliyetlerin yoğun olduğu İstanbul’da oldukça kritik bir öneme sahiptir. Eğer İstanbul’da marka ve patent hukuku konularında uzmanlaşmış bir avukata ihtiyaç duyuyorsanız, aşağıdaki yollarla bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz:

  1. Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu Rehberi:

  İstanbul Barosu‘nun resmi web sitesinde yer alan avukat rehberinden, uzmanlık alanlarına göre avukatları araştırabilir ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

  1. Tavsiye ve Referanslar:

  Ticari faaliyetleriniz esnasında tanıştığınız iş insanları, meslektaşlarınız veya dostlarınızın referanslarıyla daha önce çalıştığı ve memnun kaldığı avukatlara ulaşabilirsiniz.

  1. Online Platformlar ve Sosyal Medya:

  Günümüzde birçok avukat ve hukuk bürosu, hizmetlerini tanıtmak amacıyla kendi web sitelerine ve sosyal medya hesaplarına sahiptir. Bu platformlarda yapılan kullanıcı yorumları ve geri dönüşler, avukatın uzmanlık alanı ve deneyimi hakkında fikir sahibi olmanızı sağlar.

  1. Hukuki Danışmanlık Büroları:

  Bazı danışmanlık firmaları, işbirliği yaptıkları avukatlarla birlikte hizmet vermektedir. Bu tür firmalar, size marka ve patent hukuku konusunda uzman avukat yönlendirebilir.

  1. Fuar ve Seminerler:

  İstanbul’da düzenlenen hukukla ilgili fuar, konferans ve seminerlere katılarak, bu alandaki uzman avukatlarla birebir tanışma fırsatı bulabilirsiniz.

  1. Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri:

  Bazı hukuk profesörleri ve doçentleri aynı zamanda pratik hukuk uygulamasında da bulunmaktadır. İstanbul’daki üniversitelerin hukuk fakülteleri, bu alanda uzmanlaşmış akademisyenlerle iletişime geçmeniz için bir başlangıç noktası olabilir.

  İstanbul’da marka ve patent hukuku avukatına ulaşmanın birçok yolu bulunmaktadır. Ancak önemli olan, ihtiyaçlarınıza en uygun ve deneyimli avukatı bulabilmektir. İhtiyacınızı en iyi anlayan, deneyimli ve uzman bir avukatla çalışarak, marka ve patent hukukundaki sorunlarınızı en etkili şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz.

  Marka ve Patent Hukuku Avukatı İstanbul Barosuna Bağlı İse Faaliyetleri Nerededir?

  Marka ve patent hukuku avukatı İstanbul Barosu’na kayıtlı olduğunda, faaliyetlerini genellikle İstanbul sınırları içerisinde yürütmektedir. Ancak avukatın faaliyet alanı sadece İstanbul ile sınırlı değildir. İstanbul Barosu’na kayıtlı avukatlar Türkiye’nin her yerinde dava açabilir ve müvekkillerini temsil edebilir. Yine de genel olarak İstanbul Barosu’na bağlı bir marka ve patent hukuku avukatının faaliyetleri şunları içerir:

  1. Ofis/Büro Faaliyetleri: Avukatın kendi ofisinde yürüttüğü çalışmalar bu kapsamda yer alır. Müvekkillerle görüşmeler, dosya incelemeleri, sözleşmelerin hazırlanması ve diğer yazışmalar bu alanda gerçekleşir.
  2. Mahkemeler: İstanbul’da, marka ve patent hukuku ile ilgili davalara bakan özel mahkemeler bulunmaktadır. Avukat, bu mahkemelerde müvekkillerini temsil eder, dava dosyalarını takip eder ve gerektiğinde duruşmalara katılır.
  3. Türk Patent ve Marka Kurumu: Bu kurum marka ve patent başvurularının yapıldığı, incelediği ve sonuçlandığı resmi bir kurumdur. İstanbul Barosu’na bağlı avukatlar müvekkillerinin marka ve patent başvurularını bu kuruma yapar, başvuruların takibini sürdürür ve itiraz durumlarında kurum nezdinde gerekli işlemleri yürütür.
  4. Arabuluculuk ve Uzlaşma Merkezleri: Marka ve patent hukukunda tarafların anlaşmazlıklarını mahkeme dışında çözüme kavuşturabilmek için başvurduğu arabuluculuk ve uzlaşma merkezlerinde avukat, müvekkillerini temsil eder.
  5. Seminerler ve Eğitimler: Marka ve patent hukuku sürekli evrilen bir alan olduğu için avukatlar, güncel mevzuata hakim olabilmek için düzenli olarak seminerlere ve eğitimlere katılırlar. Aynı zamanda, bu tür organizasyonlarda konuşmacı olarak da yer alabilirler.
  6. İstanbul Dışı Faaliyetler: İstanbul Barosu’na bağlı avukatlar Türkiye’nin her yerinde dava açabilir. Bu nedenle marka ve patent hukuku avukatının faaliyetleri sadece İstanbul ile sınırlı değildir.

  İstanbul Barosu’na kayıtlı bir marka ve patent hukuku avukatı faaliyetleri oldukça geniş bir yelpazede gerçekleşir. Avukat hem İstanbul’daki ofisinde hem de farklı kurum ve kuruluşlarda müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmek için çalışır.

  Avrupa Yakası Marka ve Patent Hukuku Avukatı

  İstanbul’un iki ana kıtasından biri olan Avrupa Yakası büyük bir nüfusa, birçok iş merkezine, şirkete ve kurumsal yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Bu dinamik yapısı içerisinde, marka ve patent hukuku özellikle ticari faaliyetler ve inovatif süreçler açısından büyük bir öneme sahiptir. İşte bu noktada Avrupa Yakası’nda faaliyet gösteren marka ve patent hukuku avukatları devreye girmektedir.

  1. Uzmanlık Alanları: Avrupa Yakası marka ve patent hukuku avukatları markaların tescili, patent başvuruları, endüstriyel tasarım hakları ve bu alanlarda yaşanan hukuki sorunlarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunarlar. Aynı zamanda bu alandaki hukuki ihtilaflarda müvekkillerini mahkemede temsil ederler.
  2. Lokasyon Avantajı: Avrupa Yakası birçok ulusal ve uluslararası şirketin merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Bu sebeple bu yakada faaliyet gösteren avukatlar, birçok kurumsal müvekkilin yanı sıra bireysel müvekkillere de hizmet verirler.
  3. Güncel Bilgiye Sahiplik: Marka ve patent hukuku sürekli değişen ve evrilen bir alandır. Avrupa Yakası’ndaki avukatlar, bu alandaki son gelişmeleri yakından takip eder ve eğitimlerine sürekli devam ederler, böylece müvekkillerine en güncel ve etkili hizmeti sunarlar.
  4. Çözüm Odaklı Yaklaşım: Avukatlar sadece hukuki süreçleri yürütmekle kalmaz, aynı zamanda müvekkillerinin ticari çıkarlarını da gözeterek hareket ederler. Amacı hem hukuki süreçleri başarıyla tamamlamak hem de müvekkillerinin ticari faaliyetlerine olumlu katkıda bulunmaktır.
  5. İletişim: Avrupa Yakası’ndaki marka ve patent hukuku avukatları iletişim konusunda oldukça hassastırlar. Müvekkilleriyle sürekli iletişim halinde olup, süreç hakkında bilgilendirme yaparlar.
  6. Ağ ve İş Birlikleri: Avrupa Yakası’ndaki avukatlar hem yerel hem de uluslararası arenada geniş bir ağa sahip olabilirler. Bu sayede uluslararası patent ve marka başvuruları gibi konularda da etkili sonuçlar elde edebilirler.

  İstanbul Avrupa Yakası’nda hizmet veren marka ve patent hukuku avukatları hem bireysel hem de kurumsal müvekkillere geniş bir hizmet yelpazesi sunarlar. Bu alanda ihtiyaç duyulan hukuki destek için, deneyimli ve uzman bir avukata başvurmak, süreçlerin daha sağlıklı ve başarılı bir şekilde yürütülmesine olanak tanır.

  Anadolu Yakası Marka ve Patent Hukuku Avukatı

  İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bezeli olan Anadolu Yakası iş dünyası, teknoloji şirketleri ve birçok kurumsal yapıya da ev sahipliği yapmaktadır. Bu coğrafi bölgede marka ve patent hukuku ticari faaliyetlerin yanı sıra bireysel inovasyonların korunması açısından kritik bir role sahiptir. İşte bu nedenle Anadolu Yakası’nda görev alan marka ve patent hukuku avukatları için ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

  1. Uzmanlık Alanları: Anadolu Yakası marka ve patent hukuku avukatları, markaların tescili, patent başvuruları, endüstriyel tasarım hakları konusunda uzmanlaşmışlardır. Aynı zamanda, bu alanlardaki hukuki ihtilafların çözümünde danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunarlar.
  2. Stratejik Konum: Anadolu Yakası, birçok Ar-Ge merkezi, teknoloji parkı ve inovasyon merkezine ev sahipliği yapar. Bu nedenle bölgede faaliyet gösteren avukatlar kurumsal firmalardan start-up’lara kadar geniş bir yelpazede müvekkil portföyüne sahiptir.
  3. Sürekli Eğitim: Marka ve patent hukuku hızla değişen global trendler ve yerel mevzuat değişiklikleri nedeniyle sürekli olarak güncellenmektedir. Anadolu Yakası’ndaki avukatlar bu değişimleri yakından takip eder, seminerlere katılır ve eğitimlerini sürekli taze tutarlar.
  4. İş Birliği ve Ağ Oluşturma: Bu avukatlar hem Türkiye içinde hem de uluslararası düzeyde geniş bir profesyonel ağa sahiptirler. Özellikle uluslararası patent başvuruları veya marka tescil süreçlerinde avantaj sağlar.
  5. Danışmanlık Yaklaşımı: Anadolu Yakası’ndaki marka ve patent hukuku avukatları sadece hukuki temsilci olarak değil, aynı zamanda stratejik danışman olarak da müvekkillerine hizmet verirler. Bu, özellikle rekabetçi sektörlerde müvekkillerin piyasadaki konumlarını güçlendirmelerine yardımcı olur.
  6. Etkili İletişim: Bu bölgedeki avukatlar müvekkillerine sürekli bilgi akışı sağlar ve onları her aşamada bilgilendirir. Bu sayede müvekkiller süreç hakkında tam bilgiye sahip olur ve gerekli kararları bilinçli bir şekilde alabilirler.

  İstanbul Anadolu Yakası’ndaki marka ve patent hukuku avukatları bölgenin dinamik yapısına uygun olarak geniş bir hizmet yelpazesi sunarlar. Bu alanda uzmanlık gerektiren konularda, profesyonel bir avukatın desteği, süreçlerin başarılı ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

  Marka ve Patent Hukuku Davası Avukat Ücreti 2024 Yılında Ne Kadar?

  Marka ve patent hukuku özgünlük ve yenilikçiliğin korunmasına odaklanan oldukça spesifik bir alandır. Bu alandaki davalar genellikle teknik bilgi ve uzmanlık gerektirir. Dolayısıyla avukatlık ücretleri genel hukuk davalarına kıyasla farklılık gösterebilir.

  2024 yılında marka ve patent hukuku davası avukat ücretleri belirlenirken dikkate alınması gereken bazı kriterler şunlardır:

  1. Davanın Karmaşıklığı: Dava konusu ne kadar teknik ve karmaşıksa, avukat ücreti de o kadar yüksek olabilir. Bir patentin geçerliliği hakkında yürütülen bir dava ile basit bir marka tescil reddi itirazı arasında ücret farkı olacaktır.
  2. Davanın Süresi: Uzun süreli davalarda, avukatın harcadığı zaman ve enerji daha fazla olacağı için bu, ücrete yansıyabilir.
  3. Avukatın Tecrübesi ve Uzmanlığı: Alanında uzman ve deneyimli avukatların talep ettiği ücretler, daha yeni ve genel hukuk pratiği yapan avukatlara göre daha yüksek olabilir.
  4. Coğrafi Konum: İstanbul, Ankara veya İzmir gibi büyük şehirlerde faaliyet gösteren avukatların ücretleri, daha küçük şehirlerdeki avukatlara göre farklılık gösterebilir.
  5. Davanın Önemi: Davanın maddi ve manevi değeri, talep edilen tazminat miktarı gibi faktörler ücretin belirlenmesinde etkili olabilir.

  Özetle 2024 yılında marka ve patent hukuku davası avukat ücretleri çok geniş bir yelpazede değişiklik gösterebilir. Ancak net bir rakam vermek için, söz konusu davanın detayları, avukatın deneyimi ve talep ettiği ücret politikası gibi özel faktörlere ihtiyaç vardır. En doğru bilgiye ulaşmak için, konuyla ilgili danışmanlık almayı düşündüğünüz avukat veya avukatlarla birebir görüşmek en iyisidir.

  Marka ve Patent Hukuku Davası Ne Kadar Sürer?

  Marka ve patent hukuku davaları özellikle teknik ve özgün meselelere odaklandığı için genel hukuk davalarından farklı bir süreç izleyebilir. Bu davalardaki sürecin uzunluğu, birçok değişkene bağlıdır. Ancak genel bir perspektiften bakıldığında bu süreçte etkili olan bazı anahtar faktörler şunlardır:

  1. Davanın Karmaşıklığı: Teknik detayları içeren, özellikle belirli bir patentin geçerliliği veya ihlali hakkındaki davalarda, uzman tanık beyanlarına ihtiyaç duyulabilir. Davanın süresini uzatabilir.
  2. Delil Toplama Süreci: Tarafların dava için gerekli olan belge, bilgi ve delilleri toplama süreci, davanın seyrini etkileyen önemli bir aşamadır. Bu süreç bazen beklenenden uzun sürebilir.
  3. Mahkemenin Yoğunluğu: Türkiye’deki adliyeler, özellikle büyük şehirlerdeki adliyeler, yoğun bir gündeme sahip olabilir. Davanın başlangıç ve duruşma tarihlerinin arasındaki süreyi etkileyebilir.
  4. Tarafların Tutumu: Tarafların uzlaşmaya yatkın olup olmadığı, dava sürecini hızlandırabilir ya da yavaşlatabilir. Uzlaşma sağlanırsa dava kısa sürede sonuçlanabilir, aksi takdirde süreç uzayabilir.
  5. Temyiz ve İstinaf Süreçleri: Davanın ilk aşamada sonuçlanmasının ardından, tarafların kararı üst mahkemeye taşıma hakları vardır. Bu da davanın süresini uzatabilir.

  Özet olarak marka ve patent hukuku davaları genellikle birkaç aydan birkaç yıla kadar değişen sürelerde sonuçlanabilir. Ancak her dava kendi içinde özeldir ve belirtilen faktörlerin kombinasyonu, davanın ne kadar süreceğini belirleyecektir. Dolayısıyla spesifik bir dava hakkında daha kesin bir zaman dilimi öğrenmek istiyorsanız, konuyla ilgili bir avukata başvurmanız faydalı olacaktır.

  Marka ve Patent Davasında En İyi Marka ve Patent Hukuku Avukatı ile Çalışmazsak Süreç/Dava Uzar Mı?

  Marka ve patent hukuku teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren spesifik bir hukuk dalıdır. Bu nedenle bu alanda deneyimli bir avukatın rehberliği, dava sürecinin etkili ve verimli ilerlemesi için kritik bir öneme sahiptir. Ancak “en iyi avukat” kavramı, öznel bir kavramdır ve herkes için farklı anlamlar ifade edebilir. Ancak genel anlamda bu alanda uzmanlaşmış ve deneyimli bir avukatın katkıları şu şekildedir:

  1. Teknik Bilgi: Marka ve patent hukukundaki meseleler teknik ve özgün bilgi gerektirir. Deneyimli bir avukat karmaşık patent meselelerini anlamak ve mahkemede etkili bir şekilde savunmak için gerekli teknik bilgiye sahip olacaktır.
  2. Stratejik Planlama: Uzman bir avukat dava sürecini etkili bir şekilde planlayarak gereksiz gecikmeleri ve engelleri en aza indirebilir.
  3. Delil Toplama: Patent ve marka ihlalleri veya geçerliliği hakkında delil toplama süreci, özellikle teknik deliller söz konusu olduğunda, kritik bir öneme sahiptir. Deneyimli bir avukat, bu süreci daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütebilir.
  4. Etkili İletişim: Avukatın, mahkeme karşısında karmaşık teknik meseleleri basit ve anlaşılır bir dille ifade edebilmesi, davanın olumlu sonuçlanma ihtimalini artırabilir.
  5. Temyiz ve İstinaf Süreçleri: Olası temyiz veya istinaf süreçlerinde de deneyimli bir avukatın rehberliği, sürecin hızlı ve verimli ilerlemesi için kritik bir rol oynar.

  Marka ve patent hukuku alanında deneyimli ve uzmanlaşmış avukat ile çalışmak, dava sürecinin daha hızlı ve verimli ilerlemesine katkıda bulunabilir. Ancak bu, davaların her zaman daha kısa sürede sonuçlanacağı anlamına gelmez. Dava sürecini etkileyen birçok değişken vardır ve her dava kendi içinde benzersizdir. Ancak uzman bir avukatın rehberliği, dava sürecinin olabildiğince pürüzsüz ilerlemesine yardımcı olacaktır.

  Marka ve Patent Avukatının Bakabileceği Davalar

  Marka ve patent avukatı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde geniş bir dava yelpazesine bakabilir. Bu alandaki uzman avukatların teknik bilgiyle birlikte hukuki meseleleri çözümlemesi beklenir. İşte marka ve patent hukuku avukatının bakabileceği dava türlerine genel bir bakış:

  Marka İhlal Davaları:

  Bir başka kişi veya kuruluş, tescilli bir markayı izinsiz olarak kullanıyorsa, marka sahibi bu ihlali durdurmak ve tazminat talep etmek için dava açabilir.

  Patent İhlal Davaları:

  Bir buluşun patent hakları, izinsiz kullanılıyorsa, patent sahibi bu durumu engellemek ve haklarına tecavüz eden tarafından tazminat talep etmek için dava açabilir.

  Marka ve Patent Geçerlilik İtirazları:

  Marka veya patentin geçerliliği üzerine itirazlar, genellikle rakip firmalar veya üçüncü şahıslar tarafından yapılır. Bu tür bir dava, belirli bir marka veya patentin geçerli olup olmadığına karar vermek için açılır.

  Tasarım Hakları Davaları:

  Özgün tasarımlar da tescil edilebilir. Bu tescil edilmiş tasarımların izinsiz kullanılması halinde, tasarım sahibi dava açabilir.

  Coğrafi İşaret İhlal Davaları:

  Belirli bir coğrafi bölgeyle özdeşleşen ürünler için coğrafi işaretler alınabilir. Bu işaretlerin izinsiz kullanılması halinde, dava yoluna başvurulabilir.

  Haksız Rekabet Davaları:

  Marka, patent veya diğer fikri mülkiyet haklarını kullanarak haksız rekabet yaratma eylemleri de yargıya taşınabilir.

  Lisans Anlaşmazlıkları:

  Marka, patent veya diğer fikri mülkiyet haklarının lisansla başkasına kullanım hakkının verilmesi durumunda, lisans sözleşmesine aykırı hareket eden tarafa karşı dava açılabilir.

  Bilgi Edinme ve Bilgiye Erişim Anlaşmazlıkları:

  Patent ve marka başvurularında, başvuru sahibinin veya üçüncü şahısların bilgi edinme haklarına ilişkin anlaşmazlıklar oluşabilir.

  Bu tür davalar genellikle teknik bilgi gerektirir. Marka ve patent avukatı bu konuda hem teknik hem de hukuki bilgisiyle, hak sahiplerinin haklarını en iyi şekilde koruma altına almasına yardımcı olabilir.

  İstanbul Marka ve Patent Avukatları Hizmetleri

  İstanbul Türkiye’nin ticaret ve sanayi merkezi olmasının yanı sıra, birçok ulusal ve uluslararası şirketin merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle marka ve patent hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlara olan talep oldukça yüksektir. İstanbul’da faaliyet gösteren marka ve patent hukuku avukatlarının sunmuş olduğu bazı temel hizmetler şunlardır:

  Marka ve Patent Başvuruları: Avukatlar, müvekkillerinin marka ve patent başvurularını hazırlama ve takip etme süreçlerinde rehberlik eder. Doğru kategori ve sınıflandırmaların seçilmesinden başvuru sürecinin takibine kadar her aşamada danışmanlık sağlarlar.

  İhlal ve Anlaşmazlık Davaları:

  Marka, patent veya diğer fikri mülkiyet haklarına yapılan ihlallerde, avukatlar hak sahiplerini temsil eder ve haklarını korumak için gerekli yasal işlemleri başlatır.

  Lisans Anlaşmaları:

  Avukatlar, müvekkillerinin fikri mülkiyet haklarını lisanslama süreçlerinde danışmanlık yapar, lisans anlaşmalarını hazırlar ve müzakere eder.

  Fikri Mülkiyet Hakları Stratejisi:

  Avukatlar, şirketlere ve bireylere fikri mülkiyet hakları konusunda stratejik planlama ve yönetim konularında danışmanlık yapar.

  Haksız Rekabet ve Ticari Sır Koruma:

  Avukatlar müvekkillerini haksız rekabet eylemlerine karşı koruma altına alır ve ticari sırların korunmasında danışmanlık yapar.

  Uluslararası Başvurular ve İşlemler:

  İstanbul’da bulunan avukatlar, müvekkillerinin uluslararası marka ve patent başvurularını takip eder, uluslararası anlaşmazlıklarla ilgilenir ve müvekkillere sınır ötesi işlemlerde rehberlik eder.

  Coğrafi İşaret ve Tasarım Hakları:

  Avukatlar, coğrafi işaretlerin ve tasarım haklarının tescili, korunması ve ihlaline karşı yasal işlemlerle ilgili danışmanlık yapar.

  Eğitim ve Seminerler:

  Birçok avukat, şirketlere ve bireylere fikri mülkiyet hakları konusunda eğitimler ve seminerler düzenleyerek bilgilendirme sağlar.

  İstanbul’da marka ve patent avukatları hem bireysel müvekkillere hem de büyük şirketlere yukarıda sıralanan ve daha birçok konuda profesyonel hizmet sunmaktadır. Avukatların geniş bilgi birikimi ve deneyimi, İstanbul’daki fikri mülkiyet meselelerinin etkin bir şekilde çözümlenmesine yardımcı olmaktadır.

  Sık Sorulan Sorular

  • Marka ve patent arasındaki temel fark nedir?

   Marka, bir ürün ya da hizmetin tüketiciler tarafından diğer ürün ve hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan her türlü işaret, logo, sembol veya isimdir. Patent ise bir buluşun, belirli bir süre için buluş sahibine özel haklar veren bir fikri mülkiyet hakkıdır.

  • Patent başvurusu yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

   Başvuru yapmadan önce buluşun yenilik kriterini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek, buluşun detaylı ve eksiksiz bir açıklamasını sunmak, ilgili ülkenin patent ofisine uygun formatlarda başvurmak gerekir.

  • Markamın başkası tarafından kullanılmasını nasıl engellerim?

   Markanızı resmi olarak tescil ettirerek koruma altına alabilirsiniz. Tescil edilmiş markanın izinsiz kullanılması durumunda yasal yollara başvurarak ihlalin sonlandırılmasını isteyebilirsiniz.

  • Patentimin süresi ne kadar?

   Patentler genellikle 20 yıl süreyle korunmaktadır. Ancak bu süre, patentin türüne ve patentin alındığı ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

  • Marka tescil süreci ne kadar sürer?

   Tescil süreci ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, genellikle birkaç aydan bir yıla kadar sürebilir.

  • Dünya genelinde marka tescili yapabilir miyim?

   Evet, Madrid Protokolü aracılığıyla uluslararası marka başvurusu yapabilirsiniz.

  • Patentim ihlal edildiğinde ne yapmalıyım?

   İhlalin tespiti durumunda, ihlal eden tarafa önce bir ihtarname gönderilir. Eğer ihlal sona ermezse, yasal yollara başvurarak haklarınızı savunabilirsiniz.

  • Marka başvurum reddedildi, ne yapmalıyım?

   Reddedilen başvuru sonrası itiraz hakkınız bulunmaktadır. İtirazınızı ilgili kuruma sunarak kararın yeniden gözden geçirilmesini talep edebilirsiniz.

  • Patentimi başkasına devredebilir miyim?

   Evet, patent hakkınızı başkasına devredebilir, lisanslaştırabilir ya da satış yapabilirsiniz.

  • Birden fazla ülkede patent koruması almak için ne yapmalıyım?

   PCT (Patent İş Birliği Anlaşması) başvurusu yaparak birden fazla ülkede patent koruması alabilirsiniz.

  • Markamı yenileyebilir miyim?

   Evet, markanın koruma süresi sona ermeden önce yenileme başvurusu yaparak markanızın koruma süresini uzatabilirsiniz.

  • Patent araştırması nedir ve neden önemlidir?

   Patent araştırması, benzer ya da aynı buluşların patentlenip patentlenmediğini kontrol etmek için yapılır. Bu araştırma, başvurunun reddedilme riskini azaltır.

  • Marka tescilim iptal edilebilir mi?

   Evet, kullanılmayan, halkın ortak malı haline gelen veya yanıltıcı olan markaların tescilleri iptal edilebilir.

  • Patentim bittiğinde ne olur?

   Patent koruma süresi bittiğinde buluş halka açık hale gelir ve herkes tarafından kullanılabilir.

  • Marka ve patent hukuku dışında hangi fikri mülkiyet hakları vardır?

   Fikri mülkiyet hakları arasında telif hakları, endüstriyel tasarım hakları, yarı iletken topografya hakları, coğrafi işaretler, geleneksel bilgi ve biyolojik çeşitlilik koruma hakları gibi başka haklar da bulunmaktadır.

  Marka ve Patent Hukuku Makaleleri

  MARKA ve PATENT AVUKATI İSTANBUL İLETİŞİM

  Marka ve Patent Hukuku fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması, bu hakların ticarileştirilmesi ve ihlal edilmesi durumunda başvurulacak yasal süreçleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. İstanbul Türkiye’nin ticaret merkezi olması sebebiyle, marka ve patent haklarının korunmasında ve ticarileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle İstanbul’da marka ve patent hukuku konularında deneyimli avukata başvurmak hayati bir öneme sahiptir.

  İlk İletişim ve Görüşme

  İlk görüşme sırasında avukatın marka ve patent hukuku konusundaki deneyimi, uzmanlık seviyesi ve önceki davalarındaki başarıları hakkında bilgi almak kritik bir adımdır. Marka ve patent hakkınızın ihlal edilmesi veya ticarileştirilmesi konularındaki sorunlarınızı, endişelerinizi bu görüşmede açıkça ifade etmelisiniz.

  Açık ve Dürüst İletişim

  Marka ve patent avukatı marka veya patent hakkınızın hukuki boyutunu, olası hak ihlallerini ve karşı eylem stratejilerini net bir şekilde size açıklamalıdır. Avukatın bu konudaki şeffaflığı, sürecin daha etkili ve güvende ilerlemesini sağlar.

  Sürekli İletişim ve Takip

  İstanbul’daki marka ve patent avukatı tüm süreç boyunca sizinle sürekli iletişim halinde olmalıdır. Bu başvuru aşamasından itibaren her türlü hukuki süreç hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar.

  Uzmanlık Alanına Odaklanma

  İstanbul sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da önemli ticaret merkezlerinden biridir. Bu nedenle marka ve patent hukukunda uluslararası normlar ve anlaşmaların yanı sıra yerel düzenlemelerin de bilinmesi gerekmektedir.

  İhtiyaca Göre Hizmet

  Marka ve patent hukuku geniş bir spektruma sahiptir. İstanbul’daki marka ve patent hukuku avukatının karşılaştığınız özel duruma göre bireysel hizmet sunabilmesi büyük önem taşımaktadır.

  İstanbul’da marka ve patent hukuku avukatları işletmelerin ve bireylerin en değerli varlıklarından biri olan fikri mülkiyet haklarını korumada kritik bir role sahiptir. Eğer İstanbul’da bu konuda uzman bir avukata ihtiyaç duyarsanız, yukarıda belirttiğimiz kriterleri göz önünde bulundurarak doğru tercihte bulunabilirsiniz.

  İstanbul’da marka ve patent avukatı ile sağlam bir iletişim fikri mülkiyet haklarınızın etkili bir şekilde korunmasını ve yönetilmesini sağlar. Bu alanda deneyimli bir avukatla çalışmanın değeri, haklarınızın korunmasında ve ticarileştirilmesinde öne çıkar.

  Bahçelievler Mah. Mehmetçik Sok.
  Kat Plaza 1/208 Bahçelievler – İSTANBUL
  Konum →

  Tel: 0 543 944 92 13

  Mail: info@ozlembaysal.av.tr

  Hafta içi: 09:00 – 18:00
  Cumartesi: 10:00 – 15:00
  Pazar: Kapalı