Özlem Baysal Hukuk ve Danışmanlık olarak kira hukuku konularında size profesyonel rehberlik etmek için hizmet sunmaktayız. Uzman ve deneyimli ekibimiz kiralama ile ilgili haklarınızın korunmasında yanınızdadır. Her müvekkilimizin özgün ve spesifik ihtiyaçlarını gözeterek, kişiye özel hukuki çözümler sunmaktayız.

Kira hukuku hem kiracıların hem de mülk sahiplerinin her gün karşılaştığı, detaylı ve spesifik bir alandır. Kiralama süreçlerinde sözleşme düzenlenirken veya kiralama ile ilgili bir anlaşmazlık yaşandığında, haklarınızı ve yükümlülüklerinizi bilmek esastır. İstanbul’da konumlanan hukuk büromuz, kira hukukuna dair konularda uzmanlaşmış bir ekip ile sizlere yardımcı olmaktadır.

Hizmetlerimiz kira sözleşmelerinin hazırlanması, depozito iadeleri, kira artışı, tahliye talepleri, bakım ve onarım yükümlülükleri gibi konuları kapsamaktadır. İster kiracı ister mülk sahibi olun, haklarınızın en iyi şekilde korunmasını sağlamak için özenli ve profesyonel bir yaklaşım sergilemekteyiz.

Özlem Baysal Hukuk ve Danışmanlık kira hukuku alanındaki sorunlarınızı çözmek ve haklarınızı en üst seviyede korumak için size özgün bir hizmet sunar. En detaylı kira hukuku meselelerinde bile, size adil ve etik bir çözümü sağlamak için buradayız. Kira hukuku ile ilgili destek almak isterseniz, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

  Kira Hukuku Avukatı
  Özlem BAYSAL

  İstanbul barosuna kayıtlı avukat Özlem Baysal, 2012 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve yargılama sürecinin çeşitli alanlarında uzun yıllar görev almıştır.

  Halen İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak şirket ve kişilerin dava süreçlerinde vekil olarak temsili; her türlü sözleşmenin hazırlanması, arabuluculuk ve uzlaştırma süreçleri, idari ve cezai soruşturma takibi, boşanma, miras, tapu iptal davaları, fikri ve sınai hakların korunması, ceza davaları, tazminat talepleri başta olmak üzere hukukun her alanında hizmet vermektedir.

  Kira Davalarında
  Uzmanlık Alanlarımız

  Uzmanlık Alanı
  Uzmanlık Alanı
  Uzmanlık Alanı
  Uzmanlık Alanı
  Uzmanlık Alanı
  Uzmanlık Alanı
  Uzmanlık Alanı
  Diğer Kira Davaları →

  Kira Hukuku Nedir?

  Kira hukuku kiralanan taşınmaz malların (genellikle konut ve işyerleri) ve taşınır malların kiralama işlemlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu alanda kiracının ve mülk sahibinin hakları, yükümlülükleri ve aralarındaki ilişkinin hukuken nasıl şekilleneceği belirlenir.

  Kira hukuku hem kiracıların hem de mülk sahiplerinin haklarını koruma altına alır. Her iki taraf için de adil ve dengeli bir ilişki sağlar. Ayrıca olası anlaşmazlıkların çözümünde de rehberlik eder. Kira hukukunun varlığı, güvenli ve sağlıklı bir kiralama sürecinin teminatıdır.

  Kira Hukuku Neden Önemlidir?

  Kira hukuku taşınmaz ve taşınır malların kiralama süreçlerini düzenleyen, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen kritik bir hukuk dalıdır. Hem kiracıların hem de mülk sahiplerinin, bu alandaki hak ve yükümlülüklerini bilmesi, olası sorunların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşır.

  Kira hukuku kiralama süreçlerinin toplumsal ve ekonomik işleyişteki rolünü göz önünde bulundurarak, istikrarlı ve öngörülebilir bir kiralama ortamı oluşturmayı hedefler. Bu istikrar hem kiracıların hem de mülk sahiplerinin uzun vadeli planlamalarını ve yatırımlarını yapmalarını kolaylaştırır.

  Özellikle ekonomik durgunluk veya belirsizlik dönemlerinde, kira hukukunun sağladığı bu güvence, kiralama piyasasının dengede kalmasına yardımcı olur ve haksız uygulamaların veya keyfi kararların önüne geçer.

  Ayrıca kira hukuku kiralama işlemlerinin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini sağlar. Kiracı ve mülk sahibi arasında yapılan anlaşmaların, belirli yasal standartlara uygun olması, her iki tarafın da haklarının ve yükümlülüklerinin net bir şekilde belirlenmesine olanak tanır.

  Böylece taraflar arasında olası anlaşmazlıklar daha başlangıçta önlenmiş olur. Bu kira ilişkilerinin sadece bireyler için değil, genel olarak toplumun huzur ve düzeni için de son derece önemlidir.

  Kira Hukuku Davası Neleri Kapsar?

  Kira hukukunun kapsamı oldukça geniş ve detaylıdır. Bu yüzden kiralama süreçlerinde karşılaşılan anlaşmazlıkların hukuki yollardan çözümlenmesi için kira hukuku davaları kaçınılmaz olabilmektedir. Peki, kira hukuku davası denilince hangi konular gündeme gelir?

  1. Kira Bedelinin Ödenmemesi:

  Kiracının kira bedelini zamanında ve tam olarak ödemediği durumlarda mal sahibi, kira bedelinin tahsili için dava açabilir. Aynı şekilde, fazla kira alındığı iddiasıyla kiracı da dava açabilir.

  1. Depozito İadeleri:

  Kira sürecinin sonunda depozitonun iade edilmemesi veya eksik iade edilmesi durumunda kiracı, depozito iadesi talebiyle dava yoluna başvurabilir.

  1. Kira Artışının Fazlalığı:

  Kira bedelinin yasal sınırların üzerinde artırılması durumunda kiracı, fazla alınan kira bedelinin iadesi için dava açabilir.

  1. Tahliye Talepleri:

  Mal sahibi belirli sebeplerle (sözleşmenin bitimi, kira bedelinin ödenmemesi, mülkün sahibi veya ailesi tarafından kullanılacak olması vb.) kiracının tahliyesini talep edebilir.

  1. Bakım ve Onarım Sorumlulukları:

  Mülkün bakımı ve onarımıyla ilgili anlaşmazlıklarda, kimin sorumlu olduğunu ve kimin masrafı karşılaması gerektiğini belirlemek için dava açılabilir.

  1. Mülkün Kullanım Haklarının İhlali:

  Kiracının mülkü kira sözleşmesinde belirtilen amacın dışında kullanması (örneğin, konut olarak kiralanmış bir yeri iş yeri olarak kullanmak) durumunda mal sahibi dava açabilir.

  1. Kira Sözleşmesinin Feshi:

  Tarafların, sözleşme hükümlerini ihlal etmeleri durumunda karşı taraf, sözleşmenin feshi için dava yoluna başvurabilir.

  Kira Davalarında Arabulucu Zorunlu Mudur?

  Arabuluculuk son yıllarda ülkemizde yargısal süreçlerin önemli bir alternatifi haline gelmiştir. Bu yöntem, tarafların anlaşmazlıklarını tarafsız bir üçüncü kişi olan arabulucu aracılığıyla çözmelerini sağlar. Ancak kira davalarında arabuluculuk zorunlu mu? İşte bu sorunun yanıtı:

  Arabuluculuğun Tanımı:

  Arabuluculuk tarafların ihtiyari olarak başvurduğu, uyuşmazlıklarını karşılıklı olarak tatmin edici bir şekilde çözmek amacıyla başvurdukları bir yöntemdir. Arabulucunun görevi taraflar arasında bir uzlaşma zemini oluşturmak ve sorunları tarafsız bir şekilde ele alarak çözüme kavuşturmaktır.

  Kira Davalarında Arabuluculuk Zorunluluğu:

  Türkiye’de bazı dava türlerinde arabuluculuğa başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak kira davalarında böyle bir zorunluluk genel olarak söz konusu değildir. Kira anlaşmazlıklarında taraflar, dava yoluna gitmeden önce ihtiyari olarak arabuluculuk mekanizmasını tercih edebilirler.

  Arabuluculuğun Avantajları:

  1. Hızlı Çözüm: Arabuluculuk yöntemiyle anlaşmazlıklar, mahkeme süreçlerine göre daha hızlı bir şekilde çözümlenebilir.
  2. Maliyet: Arabuluculuk, dava sürecine kıyasla daha az maliyetli bir yöntem olabilir.
  3. Gizlilik: Arabuluculuk süreçleri genellikle gizli yürütülür, bu da tarafların mahremiyetinin korunmasına katkıda bulunur.
  4. Esneklik: Taraflar, arabuluculuk sürecini kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirebilirler.
  5. Uzlaşı Odaklı: Arabuluculuk, tarafların uzlaşarak sorunlarını çözmelerini teşvik eder, bu da daha kalıcı ve tatmin edici sonuçlara yol açabilir.

  Kira davalarında arabuluculuğa başvurmak zorunlu değildir, tabi tarafların anlaşmazlıklarını daha hızlı, maliyet etkin ve gizli bir şekilde çözümlemek için bu yöntemi tercih etmeleri mümkündür. Ancak arabuluculuk sürecinin de kendi içinde prosedürleri ve kuralları olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk yoluna başvurmayı düşünen tarafların, konu hakkında deneyimli bir avukattan destek almaları önerilir.

  Kira Mahkemesi Nedir?

  Bireylerin ve kurumların yaşamında taşınmazların kiralama süreçleri oldukça yaygındır. Kiralama süreçlerinde karşılıklı hak ve sorumlulukların belirlendiği kira sözleşmeleri, taraflar arasında zaman zaman anlaşmazlıklara yol açabilir. İşte bu noktada devreye kira mahkemeleri girer. Peki, kira mahkemesi nedir ve hangi görevleri üstlenir?

  1. Kira Mahkemesinin Tanımı:

  Kira mahkemesi kira sözleşmelerinden doğan anlaşmazlıkların çözümlendiği, özel yetkisi bulunan bir yargı organıdır. Bu mahkeme hem kiracının hem de mal sahibinin haklarını koruma altına alarak, adil bir sonuca ulaşılmasını amaçlar.

  1. Kira Mahkemesinin Görev Alanı:

  Kira mahkemesi kira bedelinin belirlenmesi, tahliye talepleri, kira bedelinin ödenmemesi gibi kira sözleşmesine dayalı olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkla ilgilenir.

  1. Kira Mahkemesinin Özellikleri:

  Özel Yetki: Kira mahkemeleri sadece kira sözleşmelerinden doğan anlaşmazlıklarla ilgilenir. Bu özellik mahkemenin konusunda uzmanlaşmasını sağlar.

  Hızlı Sonuç: Genellikle kira mahkemeleri, diğer hukuki süreçlere göre daha hızlı sonuçlandırılan davalara bakar. Bu sayede taraflar anlaşmazlıklarını daha kısa süre içinde çözüme kavuşturabilirler.

  Teknik Bilgi: Kira hukuku, oldukça teknik bir alandır. Kira mahkemelerinde görev yapan hakimlerin bu alanda özel bilgi ve tecrübeye sahip olması beklenir.

  1. Kira Mahkemesine Başvuru:

  Bir kira anlaşmazlığının mahkeme yoluna taşınması durumunda, öncelikli olarak kira mahkemesine başvurulması gerekir. Bu, tarafların haklarını en etkili şekilde savunabileceği ve anlaşmazlığın hızla çözümlenebileceği bir yoldur.

  Kira mahkemesi kira hukukuna özgü anlaşmazlıkların adil ve hızlı bir şekilde çözümlendiği bir yargı organıdır. Kiralama sürecinde yaşanabilecek hukuki sorunlar için kira mahkemesi en doğru mercidir. Ancak dava sürecine başvurmadan önce, konusunda deneyimli bir avukatla istişarede bulunmak, tarafların haklarını en iyi şekilde koruyabilmeleri adına kritik bir öneme sahiptir.

  Kira Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

  Kira mahkemeleri kira ilişkilerinden doğan anlaşmazlıkların çözümlendiği özel yetkili mahkemelerdir. Bu mahkemeler, kira hukukunun karmaşık yapısını ve kiralama işlemlerinin özgün dinamiklerini dikkate alarak hem kiracının hem de mal sahibinin haklarını koruma amacı güder.

  Kira mahkemelerinin başlıca görevleri:

  1. Kira Bedelinin Belirlenmesi: Taraflar arasında kira bedelinin ne kadar olması gerektiği konusunda bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, kira mahkemesi bu bedelin ne kadar olması gerektiğine dair bir karar verebilir.
  2. Tahliye Talepleri: Mal sahibi, belirli sebeplerle kiracının taşınmasını talep edebilir. Bu sebepler; kira bedelinin ödenmemesi, sözleşme şartlarının ihlali veya taşınmazın yıkımı gibi durumları kapsar. Kira mahkemesi, tahliye taleplerini değerlendirerek karar verir.
  3. Kira Alacağı ve Tazminat Talepleri: Kiracının kira bedelini ödememesi durumunda, mal sahibi kira alacağını ve gecikme faizini talep edebilir. Ayrıca, kiracının kiralanan taşınmaza verdiği zararlar için de tazminat talebinde bulunabilir.
  4. Kira Sözleşmesinin Yorumlanması: Kira sözleşmesinde belirsiz veya muğlak ifadelerin bulunması durumunda, kira mahkemesi sözleşmenin doğru bir şekilde yorumlanmasına karar verebilir.
  5. Depozito İadesi: Kiracının kiralanan taşınmazdan çıkmasının ardından, depozitonun iadesi konusunda bir anlaşmazlık oluşursa, kira mahkemesi bu konuda bir hüküm verebilir.
  6. Kira Sözleşmesinin Feshi: Taraflar arasında kira sözleşmesinin sonlandırılması gerektiği yönünde bir talep doğarsa, kira mahkemesi bu talebi değerlendirir ve gerekli görürse sözleşmenin feshine karar verir.
  7. Sözleşmedeki Hak ve Yükümlülüklerin İhlali: Kiracı veya mal sahibinin kira sözleşmesinde belirlenen hak ve yükümlülükleri ihlal etmesi durumunda, bu ihlallerin giderilmesi için kira mahkemesine başvurulabilir.

  Kira mahkemelerinin görevleri kira ilişkilerinden doğabilecek birçok anlaşmazlığın hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmesine olanak tanır. Ancak kira anlaşmazlıklarında dava yoluna gitmeden önce, konusunda deneyimli bir avukattan hukuki destek almak önemlidir.

  Kira Mahkemesine Hangi Davalar Açılır?

  Kira mahkemesi kiralanan taşınmazlara ilişkin anlaşmazlıkların çözümlendiği özel bir yargı organıdır. Kira hukuku kapsamında belirli uyuşmazlıkların çözümü için kira mahkemesine başvurulabilir. Kira mahkemesine açılabilecek dava türleri:

  1. Tahliye Davaları: Kiralanan taşınmazın, belli sebeplerle kiracıdan geri alınması talebiyle açılan davalar tahliye davalarıdır. Bu davalarda sebepler; kira bedelinin ödenmemesi, taşınmazın gereği gibi kullanılmaması veya sözleşme süresinin dolması gibi sebeplere dayanabilir.
  2. Kira Bedeli Alacağı Davaları: Kiracının kira bedelini zamanında veya tam olarak ödemediği durumlarda, mal sahibi tarafından kira bedeli alacağını talep eden davalardır.
  3. Depozito İadesi Davaları: Kiralanan taşınmazın kiracı tarafından boşaltılmasının ardından depozitonun tam veya kısmen geri ödenmemesi durumunda kiracı tarafından açılabilir.
  4. Kira Bedelinin Tespiti Davaları: Taraflar arasında kira bedelinin miktarı konusunda bir anlaşmazlık olduğunda, kira bedelinin adil bir şekilde tespit edilmesi amacıyla açılan davalardır.
  5. Tazminat Davaları: Kiralanan taşınmaza kiracı tarafından verilen zararlar veya kira sözleşmesinin ihlal edilmesi sonucu doğan zararlar için mal sahibinin tazminat talep ettiği davalardır.
  6. Kira Sözleşmesinin İptali Davaları: Kiralama sözleşmesindeki hükümlerin geçerliliği veya geçersizliği konusundaki anlaşmazlıklarda, sözleşmenin iptalini talep eden davalardır.
  7. Kira Sözleşmesinin Feshi Davaları: Belirli sebeplere dayalı olarak kira sözleşmesinin sona erdirilmesi amacıyla açılan davalardır.
  8. Taşınmazın Kullanımıyla İlgili Davalar: Kiracının taşınmazı sözleşme hükümlerine uygun kullanmadığı iddiasıyla mal sahibi tarafından açılan davalardır.
  9. Kira Sözleşmesindeki Şartların Değiştirilmesi Davaları: Taraflar arasında kira sözleşmesinin belli başlı maddelerinin değiştirilmesi konusunda bir anlaşmazlık oluştuğunda açılabilir.

  Bu dava türleri kira hukukuna özgü anlaşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla kira mahkemelerinde görülür.

  Kira Hukuku Avukatı Ne Yapar?

  Kira hukuku avukatı kiralanan taşınmazlara ilişkin anlaşmazlıkların ve hukuki süreçlerin yönetilmesinde uzmanlaşmış bir hukukçudur. Kiracı ve mal sahibi arasındaki ilişkilerde ortaya çıkabilecek hukuki sorunların çözümünde kilit bir rol oynar. İşte kira hukuku avukatının başlıca görevleri ve yaptıkları:

  • Danışmanlık: Kira sözleşmesi yapılacağı zaman taraflara hukuki danışmanlık yapar. Bu, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini bilmesine yardımcı olur. Avukat, sözleşmenin her iki taraf için de adil ve hukuka uygun olmasını sağlar.
  • Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması: Kiracı ve mal sahibi arasında yapılacak olan kira sözleşmesini hazırlar. Bu sözleşme tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen bir dokümandır.
  • Anlaşmazlıkların Çözümü: Kiracı ve mal sahibi arasında kira bedeli, tahliye, depozito iadesi gibi konularda ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözülmesinde arabuluculuk yapabilir.
  • Dava Açma ve Savunma: Anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulamaması durumunda, mal sahibi veya kiracı adına dava açabilir ya da davalı tarafı savunabilir.
  • Tahliye Talepleri: Kiracının kira sözleşmesine aykırı hareket etmesi veya kira bedelini ödememesi gibi durumlarda mal sahibinin taşınmazını geri alması için tahliye talebinde bulunabilir.
  • Alacak ve Tazminat Talepleri: Kiracının kira bedelini ödememesi ya da kiralanan taşınmaza zarar vermesi durumlarında mal sahibi adına alacak veya tazminat talep edebilir.
  • Anlaşmalı Sonlandırmalar: Kira sözleşmesinin taraflar arasında anlaşarak sonlandırılması süreçlerinde hukuki destek sağlar.
  • Tarafları Bilgilendirme: Kira hukukundaki güncel mevzuat değişiklikleri, yargı kararları gibi konularda tarafları bilgilendirerek haklarını korumalarını sağlar.
  • Arabuluculuk Süreçleri: Kira anlaşmazlıklarının yargıya intikal etmeden çözümlenmesi için arabuluculuk süreçlerine katılır ve müvekkilini temsil eder.

  Kira hukuku avukatı hem mal sahiplerinin hem de kiracıların haklarını koruma altına alarak adil bir kiralama ilişkisi sürdürülmesini destekler. Kiralama işlemlerinde ve anlaşmazlıklarında uzman bir avukatın rehberliği, tarafların haklarını etkin bir şekilde kullanmalarını ve hukuki risklerden korunmalarını sağlar.

  Kira Mahkemelerinde Zaman Aşımı Süreleri Nelerdir?

  Kira mahkemelerinde zaman aşımı süreleri kira hukukunda yer alan belli başlı hakların, belli bir süre içinde kullanılmasını zorunlu kılar. Zaman aşımı sürelerinin aşılması, ilgili hakkın kullanılmasını engeller. Bu hem kiracılar hem de mal sahipleri için oldukça önemli bir konsepttir. İşte kira mahkemelerinde karşılaşılan bazı zaman aşımı süreleri:

  1. Kira Bedeli Alacağı: Kira bedeline ilişkin alacaklar, genellikle kira döneminin sona ermesinden itibaren 1 yıl içinde zaman aşımına uğrar. Yani, kira bedelini alabilmek için dava veya icra takibi, bu süre zarfında başlatılmalıdır.
  2. Tahliye Davaları: Tahliye talepleri, genellikle tahliyenin gerekçe olduğu olayın meydana geldiği tarihten itibaren belli bir süre içinde ileri sürülmelidir. Örneğin, kira sözleşmesi süresinin dolması durumunda tahliye talebi, sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren hemen yapılmalıdır.
  3. Depozito İadesi Alacağı: Kiracının depozito iadesi talebi, kira sözleşmesinin sona ermesi veya feshi sonrasında genellikle 1 yıl içerisinde ileri sürülmelidir.
  4. Tazminat Alacağı: Kiralanan taşınmaza verilen zararlar veya kira sözleşmesinin ihlali nedeniyle doğan tazminat alacakları için genel olarak 2 yıllık bir zaman aşımı süresi uygulanmaktadır.
  5. Kira Sözleşmesinin Feshi: Kira sözleşmesinin feshi için öngörülen sebeplerin meydana gelmesinden itibaren, belirli bir süre içinde fesih işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. Bu süre, sözleşmenin feshi için öngörülen sebebe ve taraflar arasındaki anlaşmaya göre değişiklik gösterebilir.
  6. Kira Artışı İtirazı: Kiranın artırılması halinde, kiracının bu artışa itiraz etme hakkı vardır. Ancak bu itiraz, artışın kiracıya tebliğinden itibaren kısa bir süre içerisinde yapılmalıdır.

  Bu süreler Türk Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlarda belirlenmiştir. Ancak zaman aşımı sürelerinin başlangıcı, durdurulması, kesilmesi gibi konular hukuki nüansları içerir. Bu nedenle kira hukukunda bir anlaşmazlıkla karşı karşıya kalındığında veya bir hakkın kullanılması düşünüldüğünde, bir avukattan profesyonel destek almak oldukça önemlidir.

  İstanbul’da Kira Hukuku Avukatına Nasıl Ulaşabilirim?

  Türkiye’nin en büyük metropolü olan İstanbul hukuki konularda pek çok uzmanlaşmış avukat ve hukuk bürosuna ev sahipliği yapmaktadır. Eğer İstanbul’da kira hukuku konusunda uzman bir avukata ihtiyaç duyuyorsanız, aşağıda sıraladığım adımları takip ederek profesyonel destek alabilirsiniz:

  1. Baro Tavsiyesi: İstanbul Barosu kendi bünyesinde yer alan avukatlarla ilgili bilgi ve tavsiye sağlayabilir. Baro’nun resmi web sitesini ziyaret ederek ya da doğrudan telefonla iletişime geçerek kira hukuku uzmanı avukat tavsiyesi alabilirsiniz.
  2. İnternet Araştırması: Günümüzde birçok avukat ve hukuk bürosu uzmanlık alanları, deneyimleri ve referansları ile birlikte kendi web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaktadır. “İstanbul kira hukuku avukatı” gibi anahtar kelimelerle arama yaparak, size uygun uzmanları bulabilirsiniz.
  3. Tavsiyeler: Aileniz, arkadaşlarınız veya iş çevrenizde kira hukuku konularında daha önce avukatlık hizmeti almış kişiler olabilir. Onların deneyimlerinden yola çıkarak tavsiye alabilirsiniz.
  4. Hukuk Dernekleri ve Platformları: İstanbul’da faaliyet gösteren hukuk dernekleri veya platformları, üyeleri arasında konusunda uzman avukatları tavsiye edebilir.
  5. Reklamlar ve İlanlar: Gazete, dergi ve televizyonlarda kira hukuku uzmanı avukatların veya hukuk bürolarının reklamlarını görebilirsiniz.
  6. Yerel Hukuk Büroları: İstanbul’un farklı bölgelerinde birçok hukuk bürosu bulunmaktadır. Bu bürolardan bazıları kira hukuku konusunda uzmanlaşmış olabilir. İhtiyacınıza ve bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak bu bürolara başvurabilirsiniz.
  7. Ücret ve İletişim: Ulaştığınız avukatlara veya hukuk bürolarına, danışmanlık ücretleri, deneyimleri ve referansları hakkında sorular sorarak, size en uygun avukatı seçebilirsiniz.

  Kira hukuku konularında avukat arayışınıza başlamadan önce, ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi net bir şekilde belirlemeniz, doğru uzmana ulaşmanızda büyük rol oynar. İstanbul’da kira hukuku uzmanı avukatlara ulaşmak oldukça kolaydır; önemli olan sizin ihtiyaçlarınıza en uygun olanını bulmaktır.

  Kira Hukuku Avukatı İstanbul Barosuna Bağlı İse Faaliyetleri Nerededir?

  İstanbul Barosu Türkiye’nin en büyük barolarından biri olup, İstanbul il sınırları içerisinde faaliyet gösteren avukatların kayıtlı olduğu meslek kuruluşudur. Eğer bir kira hukuku avukatı İstanbul Barosu’na bağlıysa, bu avukatın faaliyetleri ve profesyonel yükümlülükleri aşağıdaki şekildedir:

  1. Faaliyet Alanı: İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukat Türkiye’nin her yerinde dava açabilir ve müvekkilini temsil edebilir. Ancak ofis veya hukuk bürosunun fiziki yeri genellikle İstanbul’da olacaktır.
  2. Mesleki Etik Kurallar: İstanbul Barosu’na bağlı avukatlar avukatlık meslek kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu kurallar avukatın mesleğini icra ederken takip etmesi gereken etik ve profesyonel yönergelere işaret eder.
  3. Eğitim ve Seminerler: İstanbul Barosu üyelerinin mesleki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla periyodik olarak seminerler, eğitimler ve konferanslar düzenler. Kira hukuku avukatları da bu etkinliklere katılarak bilgi ve deneyimlerini tazeleyebilir.
  4. Mesleki Faaliyetler: İstanbul Barosu’na bağlı kira hukuku avukatı, kiralama konularında danışmanlık yapabilir, tahliye, kira bedeli alacağı, depozito iadesi gibi davalarda müvekkilini temsil edebilir ve sözleşmelerin hazırlanmasında veya gözden geçirilmesinde yardımcı olabilir.
  5. İletişim ve Bilgilendirme: İstanbul Barosu’na bağlı avukatlar için baronun resmi internet sitesinde bir sicil kaydı bulunmaktadır. Bu kayıttan avukatın iletişim bilgilerine, uzmanlık alanlarına ve diğer mesleki detaylarına ulaşmak mümkündür.
  6. Baro Katkıları: Baroya bağlı avukatlar baronun projelerine, komitelerine ve çalışma gruplarına katkıda bulunabilirler. Özellikle kira hukuku ve gayrimenkul hukuku konusundaki komiteler, bu alanda uzmanlaşmış avukatların katkılarına açıktır.

  İstanbul Barosu’na bağlı bir kira hukuku avukatının faaliyetleri hem müvekkilinin ihtiyaçlarına yönelik profesyonel hizmetleri hem de mesleki gelişim ve baro ile olan ilişkileri kapsamaktadır. İstanbul Barosu’na kayıtlı avukatla çalışmak avukatın belirli bir mesleki standarda uygun hareket etmesini garantiler. Bu nedenle kira hukuku konularında destek almayı düşünen bireylerin veya kuruluşların, baroya kayıtlı avukatlarla çalışmaları tavsiye edilir.

  Avrupa Yakası Kira Hukuku Avukatı

  İstanbul’un Avrupa Yakası’nda faaliyet gösteren kira hukuku avukatı, kiralık gayrimenkullerle ilgili davalarda ve anlaşmazlıklarda hizmet sunarak, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler, Bakırköy, Sarıyer gibi birçok bölgede kiracılar ve mal sahipleri arasında köprü vazifesi görebilir.

  Kira hukuku uzmanı bir avukat kiralanan taşınmazın kullanıcısı olan kiracılara, mal sahiplerine ve kiralanan gayrimenkulden dolayı zarar gören üçüncü şahıslara, kira hukukunun tüm aşamalarında avukatlık hizmetleri sunabilir. Bu hizmetler sözleşmenin hazırlanmasından başlayarak tahliye, kira alacağı, depozito iadesi, kira artışı gibi konuları kapsar.

  İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan bu bölgeler, şehrin en aktif ve dinamik kesimlerindendir. Bu da çok sayıda kiralık gayrimenkul anlaşmazlığının ve davanın bu bölgelerde gerçekleşebileceği anlamına gelir.

  Kira hukuku avukatı kiracı, mal sahibi veya ilgili üçüncü şahıslara aşağıdaki gibi hizmetler sunabilir:

  1. Sözleşme Hazırlığı ve Değerlendirmesi: Kiralık gayrimenkul sözleşmelerinin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve revize edilmesi konularında yardımcı olma.
  2. Tahliye Davalarında Temsil: Kiracının tahliye edilmesi ya da mal sahibinin mülkü geri alma taleplerinde hukuki destek sağlama.
  3. Kira Alacakları ve Tazminat Talepleri: Kiranın ödenmemesi ya da mülkten kaynaklı zararlar için tazminat taleplerinde yardımcı olma.
  4. Depozito İadesi Konularında Danışmanlık: Kiracının depozito iadesi taleplerinde veya mal sahibinin depozito kesintisi yapma hakları hakkında bilgilendirme.
  5. Kira Artışı ve İndirimi Talepleri: Kira bedelinin arttırılması veya indirilmesi taleplerinde hukuki danışmanlık ve temsil.
  6. Arabuluculuk ve Uzlaşma: Kiracı ve mal sahibi arasındaki anlaşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözülmesine yardımcı olma.

  İstanbul Avrupa Yakası’nda kira hukuku avukatları bu alanlarda deneyimli, etik değerlere sahip ve müvekkillerinin haklarını özenle koruyan profesyoneller olarak hizmet verirler. Kiralık gayrimenkul konularında karşılaşılan her türlü sorun ve anlaşmazlıkta, kiracı veya mal sahibinin yanında olup, yasal haklarının en etkili şekilde kullanılmasını sağlamaktadırlar.

  Anadolu Yakası Kira Hukuku Avukatı

  İstanbul’un Anadolu Yakası’nda faaliyet gösteren kira hukuku avukatı, Kadıköy, Üsküdar, Maltepe, Ataşehir, Kartal, Pendik gibi birçok bölgede kiralık taşınmazlarla ilgili hukuki meselelerde kiracılar ve mal sahiplerine profesyonel destek sunar.

  Kira hukuku uzmanı bir avukat kiralanan taşınmazın kullanıcısı olan kiracılara, mülk sahiplerine ve kiralanan taşınmazla ilgili bir sorun yaşayan üçüncü şahıslara, kira hukukunun tüm boyutlarında avukatlık hizmetleri sunabilir. Kiralama sürecinin başlangıcından itibaren oluşabilecek her türlü hukuki anlaşmazlıkta yanınızdadır.

  İstanbul’un Anadolu Yakası şehrin en canlı ve tarihi kesimlerinden biridir. Böylesi hareketli bir alanda, kiralanan gayrimenkullerle ilgili çok sayıda hukuki sorun ve dava meydana gelebilir.

  Kira hukuku avukatı kiracı, mal sahibi veya ilgili üçüncü şahıslara aşağıdaki hizmetleri sağlar:

  1. Kira Sözleşmelerinin İncelenmesi ve Hazırlanması: Kiralık gayrimenkul sözleşmelerinin hukuka uygun şekilde hazırlanması, revize edilmesi ve değerlendirilmesi.
  2. Tahliye ve Taşınmazın İadesi: Kiracının veya mal sahibinin taşınmazı tahliye talepleri, taşınmazın iadesiyle ilgili konularda hukuki destek.
  3. Kira Alacakları ve Tazminat: Ödenmeyen kira bedelleri için alacak davaları, kiralanan taşınmazın zarar görmesi durumunda tazminat talepleri.
  4. Kira Bedelinin Güncellenmesi: Kira bedelinin artışı veya indirimiyle ilgili hukuki süreçlerin yönetilmesi.
  5. Arabuluculuk: Kiracı ve mal sahibi arasında oluşan anlaşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulması.

  Anadolu Yakası’nda hizmet veren kira hukuku avukatları bu alanda geniş bir deneyime sahip, müvekkillerinin haklarını titizlikle savunan ve yasal süreçleri en etkili şekilde yürüten profesyonellerdir. Kiralık gayrimenkul anlaşmazlıklarında, kiracıların veya mal sahiplerinin yanında olarak, yasal haklarını en iyi şekilde kullanmalarını sağlarlar.

  Kira Hukuku Davası Avukat Ücreti 2024 Yılında Ne Kadar?

  Kira hukuku davalarında avukat ücretleri birçok değişkene bağlı olarak belirlenir. 2024 yılında kira hukuku davası avukat ücretlerini etkileyen temel faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Davanın Karakteri: Basit bir kira bedeli alacak davası mı yoksa daha karmaşık bir tahliye davası mı olduğu avukat ücretlerini etkiler. Örneğin, kira alacakları davası ile tahliye davasının avukat ücreti farklı olabilir.
  • Avukatın Tecrübesi: Deneyimli bir avukatın sunduğu hizmetin ücreti, yeni mezun veya deneyimsiz bir avukattan daha yüksek olabilir.
  • Davanın Süresi ve Karmaşıklığı: Dava sürecinin uzun ve karmaşık olması, avukatın harcadığı zamanı artıracağından ücretlerde de artışa sebep olabilir.
  • İstanbul Barosu Tavsiye Ücret Tarifesi: İstanbul Barosu, her yıl avukatlık ücretlerine dair bir tavsiye tarifesi yayınlamaktadır. Ancak bu tarife sadece bir tavsiyedir ve avukatlar bu ücret tarifesine uymak zorunda değildir.
  • Anlaşma Durumu: Avukat ile müvekkil arasında yapılan anlaşma doğrultusunda sabit bir ücret veya saat bazlı bir ücret belirlenebilir. Ayrıca davanın sonucuna göre bir prim anlaşması da yapılabilir.
  • Ek Ücretler: Dava sürecinde çeşitli harcamalar (posta, kurye, noter vb.) yapılabilir. Bu tür ek harcamalar avukat ücretine dahil olmayabilir ve ayrıca talep edilebilir.

  Özetle 2024 yılında İstanbul’da bir kira hukuku davası için avukat ücretinin ne kadar olduğunu belirlemek için yukarıda sıralanan faktörler dikkate alınmalıdır. Kesin bir rakam vermek zordur çünkü her dava benzersizdir ve maliyetleri etkileyen birçok farklı faktör bulunmaktadır. En doğru bilgiyi alabilmek için direkt olarak bir avukatla iletişime geçmek ve ücret konusunu detaylı bir şekilde görüşmek en sağlıklı yöntem olacaktır.

  Kira Hukuku Davası Ne Kadar Sürer?

  Kira hukuku davalarının süresi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel bir değerlendirme yaparak bu süreç hakkında bilgi verebilirim.

  1. Davanın Türü: Kira hukuku davaları kira alacakları, tahliye, ayıplı kiralananın teslimi, depozito iadesi gibi farklı konuları kapsayabilir. Her davanın türü sürecin uzunluğunu etkiler. Örneğin, basit bir kira alacağı davası genellikle tahliye davasından daha kısa sürebilir.
  2. Mahkemenin Yoğunluğu: Davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğu, dava süresini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Yoğun bir mahkemede dava süreleri uzayabilir.
  3. Delil Durumu: Davanın delillerinin toplanma süresi, dava sürecini uzatabilir. Tarafların sunacağı delillerin kompleksliği ve bu delillerin toplanma süresi, davanın süresini etkileyen önemli faktörlerdendir.
  4. Tarafların Tutumu: Tarafların uzlaşmaya yatkın olup olmaması, dava süresini kısaltabilir ya da uzatabilir. Uzlaşma sağlanırsa dava daha kısa sürede sonuçlanabilir.
  5. Yargılama Aşamaları: Kira hukuku davaları bazen ilk derece mahkemesinde sonuçlanmayabilir. İstinaf veya temyiz aşamalarına taşınan davaların süresi doğal olarak daha uzun olacaktır.
  6. Dava İşlemleri: Mahkemece yapılacak keşif, bilirkişi incelemesi, tanık dinlemesi gibi işlemler dava süresini uzatabilir.

  Genel bir değerlendirmeye göre kira hukuku davaları ilk derece mahkemelerinde birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Ancak yukarıda belirttiğim faktörlere bağlı olarak bu süre değişkenlik gösterebilir. Kesin bir süre vermek zordur; bu nedenle en doğru bilgiyi alabilmek için direkt olarak bir avukatla iletişime geçmek ve dava süreci hakkında detaylı bilgi almak en sağlıklı yöntem olacaktır.

  Kira Hukuku Davasında En İyi Kira Hukuku Avukatı ile Çalışmazsak Süreç / Dava Uzar Mı?

  Kira hukuku taraflar arasındaki kiracı ve ev sahibi ilişkisini düzenleyen önemli bir hukuk dalıdır. Bir kira hukuku davasında başarılı sonuç alabilmek için, o alanda uzmanlaşmış bir avukatla çalışmak önemlidir. Ancak, “Kira Hukuku Davasında En İyi Kira Hukuku Avukatı ile Çalışmazsak Süreç / Dava Uzar Mı?” sorusuna net bir yanıt vermek bazen zor olabilir. Fakat bu konuda genel bir değerlendirme yaparak bazı bilgiler sunabilirim:

  1. Uzmanlık ve Deneyim: Kira hukuku konusunda uzmanlaşmış ve deneyimli bir avukat, mevzuata hâkim olmanın yanı sıra mahkemelerin uygulamalarını da yakından bilmektedir. Bu nedenle davanın daha hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlayabilir.
  2. Doğru Strateji: Her dava kendi içinde benzersizdir ve doğru bir strateji gerektirir. Uzman bir avukat, davanın özelliklerini göz önünde bulundurarak en uygun stratejiyi belirleyebilir. Yanlış bir stratejinin benimsenmesi dava sürecini uzatabilir.
  3. Delil Durumu: Kira hukuku davalarında delillerin toplanması ve sunulması kritik bir öneme sahiptir. Uzman bir avukat, hangi delillerin toplanması gerektiğini ve bu delillerin nasıl sunulacağını çok iyi bilir. Eksik veya yanıltıcı delil sunumu dava sürecini olumsuz etkileyebilir.
  4. Mahkeme İşlemleri: Uzman bir avukat, mahkeme işlemlerini, özellikle de duruşma tekniklerini iyi bilir. Bu, davanın daha hızlı ilerlemesine yardımcı olabilir.
  5. Uzlaşma ve Arabuluculuk: Uzman bir avukat, tarafların çıkarlarına en uygun şekilde bir uzlaşma sağlamak için gereken teknik bilgiye sahiptir. Uzlaşma, dava sürecinin kısalmasına katkıda bulunabilir.

  Kira hukuku konusunda uzman avukat ile çalışmak, dava sürecinin daha verimli ve hızlı ilerlemesine katkıda bulunabilir. Ancak bu davanın mutlaka kısa sürede sonuçlanacağı anlamına gelmez. Her dava kendi özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak uzmanlık ve deneyimin dava süreçlerinde büyük bir rol oynadığını söyleyebiliriz.

  Kira Hukuku Avukatının Bakabileceği Davalar

  Kira hukuku taşınmazların kiralanması sürecini düzenleyen hükümleri içeren bir hukuk dalıdır. Kiracılar ve mülk sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar, genellikle kira hukuku avukatının uzmanlık alanına girmektedir. Bu avukatlar hem kiracıları hem de mülk sahiplerini temsil edebilir ve birçok farklı türde dava ile ilgilenebilirler.

  Kira Bedeli Alacak Davaları:

  Kiracının kira bedelini ödemediği durumlarda, mülk sahibi alacaklı olarak kira bedelini talep edebilir. Bu tür davalar genellikle belirli bir süre kira ödenmemesi sonucunda açılır.

  Tahliye Davaları:

  Kiracının sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi, kira bedelini düzenli ödememesi veya kiralanan yerin kullanım amacına aykırı kullanılması gibi sebeplerle mülk sahibi tahliye talebinde bulunabilir.

  Kira Sözleşmesinin Feshi:

  Taraflar arasında kira sözleşmesinin feshedilmesi konusunda anlaşmazlık yaşandığında bu tür bir dava açılabilir.

  Depozito İadesi Davaları:

  Kiracının, kiralanan mülkten çıkmasının ardından depozitonun iade edilmemesi durumunda açılabilecek davalardır.

  Kira Artış Oranının Belirlenmesi:

  Taraflar arasında kira bedelinin ne kadar artırılacağı konusunda bir anlaşmazlık yaşandığında bu tür bir dava açılabilir.

  Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi:

  Belirli bir süre için yapılan kira sözleşmelerinin süresi dolduğunda, taraflar arasında sözleşmenin yenilenip yenilenmeyeceği konusunda bir anlaşmazlık yaşanabilir.

  Kiralananın Ayıplı Olması:

  Kiralanan mülkün ayıplı olduğu ve bu ayıbın kiracıya daha önce bildirilmediği iddia edildiğinde, kiracı ayıba karşı dava açabilir.

  Kira Sözleşmesinin Şartlarının Değiştirilmesi:

  Taraflar, kira sözleşmesinin belirli şartlarının değiştirilmesi konusunda anlaşamazsa, bu konuda dava açabilirler.

  Kira hukuku avukatı yukarıda belirtilen dava türlerinin yanı sıra, kira hukukuna dair diğer konularda da taraflara hizmet sunabilir. İster kiracı olsun ister mülk sahibi, yaşanan anlaşmazlıkların hukuki çözüme kavuşturulmasında profesyonel bir yardım almak, tarafların haklarını en iyi şekilde koruyacak ve adil bir sonuca ulaşmalarını sağlayacaktır.

  İstanbul Kira Hukuku Avukatları Hizmetleri

  İstanbul Türkiye’nin en büyük metropolü olup, yoğun nüfusu, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkar. Bu devasa şehirde kira hukukuna dair pek çok anlaşmazlık yaşanabilmekte ve bu anlaşmazlıkların hukuki çözümlere kavuşturulması için deneyimli kira hukuku avukatlarına duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

  İstanbul’da faaliyet gösteren kira hukuku avukatlarının sunduğu başlıca hizmetler:

  1. Danışmanlık Hizmetleri: Kira hukukuyla ilgili konularda danışmanlık hizmeti vererek, kiracı ve mülk sahiplerinin haklarını ve yükümlülüklerini bilgilendirirler.
  2. Kira Sözleşmesi Hazırlama: Kira sözleşmesinin hukuki şartlara uygun bir şekilde hazırlanması ve tarafların haklarını koruyacak şekilde düzenlenmesi konusunda destek sağlarlar.
  3. Tahliye Davaları: Kiracının kira sözleşmesine aykırı hareket etmesi veya kira bedelini ödememesi gibi durumlarda mülk sahiplerini temsil ederek tahliye davası açabilirler.
  4. Kira Bedeli Alacak Davaları: Kiracının ödemediği kira bedelleri için mülk sahiplerini temsil ederek alacak davası açabilirler.
  5. Depozito İade Davaları: Kiralık mülkten çıkış sonrası depozitonun geri ödenmemesi durumunda, kiracının haklarını korumak adına dava sürecini yönetirler.
  6. Ayıp ve Zarar Tespiti Davaları: Kiralanan mülkün ayıplı olması veya kiracının mülke zarar vermesi durumunda tespit davası açabilirler.
  7. Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi: Sözleşme süresinin dolmasıyla birlikte taraflar arasında yenileme konusunda anlaşmazlık yaşanırsa, bu konudaki süreci yönlendirirler.
  8. Sözleşme İptali ve Feshi: Kira sözleşmesinin feshi veya iptali konusundaki taleplerde, tarafları temsil ederek süreci yönetirler.
  9. Kira Artış Oranının Tespiti: Kira sözleşmesinde belirlenen artış oranlarına dair anlaşmazlıklarda danışmanlık ve temsil hizmeti sunarlar.
  10. Uzlaşma ve Arabuluculuk: Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların mahkemeye taşınmadan çözümlenmesi için uzlaşma ve arabuluculuk süreçlerini yönetirler.

  İstanbul’da faaliyet gösteren kira hukuku avukatları yukarıda sıralanan hizmetlerin yanı sıra birçok farklı konuda da profesyonel destek sunarlar. Hem kiracıların hem de mülk sahiplerinin haklarını en üst seviyede korumayı amaçlarlar. İstanbul gibi büyük bir şehirde, kira hukuku konusundaki anlaşmazlıkların adil ve hızlı bir şekilde çözümlenmesi için bu avukatların sunduğu hizmetler büyük önem taşımaktadır.

  Sık Sorulan Sorular

  • Kira sözleşmesi zorunlu mu?

   Evet, kira sözleşmesi hem kiracının hem de mülk sahibinin haklarını korumak adına zorunludur. Ancak, yazılı olmaması halinde dahi kira ilişkisinin varlığından söz edilebilir.

  • Kira sözleşmesi noterde mi yapılmalıdır?

   Hayır, kira sözleşmesi noterde yapılması zorunlu değildir. Ancak, tarafların daha güvende hissetmeleri için noterde tasdik edilmesi önerilir.

  • Kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen süre önce evi terk edebilir mi?

   Evet, kiracı evi terk edebilir ancak sözleşmede belirtilen şartlara uygun hareket etmelidir. Erken ayrılıkta tazminat ödeme yükümlülüğü olabilir.

  • Kiracının evi zamanında boşaltmaması durumunda ne yapılabilir?

   Bu durumda mülk sahibi, tahliye davası açabilir.

  • Kira sözleşmesinde belirtilmeyen masraflar (aidat, su faturası vs.) kim tarafından ödenir?

   Bu tür masraflar genelde kiracı tarafından ödenir. Ancak, sözleşmede aksi belirtilmedikçe mülk sahibinin talep etmesi hukuken geçerli değildir.

  • Kiracı, kiraladığı evde tadilat yapabilir mi?

   Kiracının, mülk sahibinin izni olmadan büyük ölçekli tadilatlar yapması uygun değildir. Küçük tadilatlar için ise genellikle izin alınması önerilir.

  • Kira sözleşmesi hangi durumlarda feshedilir?

   Tarafların anlaşması, sözleşmede belirtilen sürenin dolması, kira bedelinin ödenmemesi veya sözleşmede belirtilen şartlara uyulmaması gibi durumlarda feshedilebilir.

  • Depozito geri ödenmezse ne yapılabilir?

   Kiracı, mülk sahibinden haksız yere alıkonulan depozitoyu geri alabilmek için icra yoluyla veya dava yoluyla talepte bulunabilir.

  • Evde yaşanan bir kaza (örn. su baskını) sonucu zarar gören eşyaların tazmini nasıl olacak?

   Eğer kaza kiracının kusurundan kaynaklanmışsa, maddi zararı kiracı karşılamalıdır. Ancak kusur mülk sahibindeyse, tazminat mülk sahibi tarafından ödenmelidir.

  • Evdeki eşyaların kira süresi boyunca eskimesi durumunda ne yapılabilir?

   Eşyaların normal kullanımından kaynaklanan eskime için kiracı sorumlu tutulamaz.

  • Kira artışı ne kadar olabilir ve nasıl belirlenir?

   Kira artışı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre belirlenir.

  • Kira ödemesi hangi tarihe kadar yapılmalıdır?

   Kiranın ödenme tarihi sözleşmede belirtilmelidir. Belirtilmemişse ayın başında ödenmelidir.

  • Kiracı, komşularla yaşadığı sorunları mülk sahibine bildirmeli midir?

   Evet, özellikle kira kontratında belirtilen kuralların ihlali söz konusuysa mülk sahibine bilgi verilmelidir.

  • Kira sözleşmesinde belirtilen süre dolduğunda otomatik yenilenme olur mu?

   Mülk sahibinin, kiracının özel hayatına saygı göstermesi gerekir. Ziyaretler için önceden bilgi vermesi ve kiracının rızasını alması önerilir.

  • Mülk sahibi kiralanan evi ne sıklıkla ziyaret edebilir?

   Taraflar yenilemek istemedikçe ve sözleşmede aksi belirtilmedikçe otomatik yenilenme olmaz.

  Kira Hukuku Makaleleri

  Tüketici hukuku bireylerin günlük yaşamlarında sıkça karşılaştığı birçok konuda koruma sağlar. Alışverişlerden bankacılık işlemlerine, kredilerden sigorta poliçelerine kadar birçok alanda tüketicilerin hakları ve yükümlülükleri bu hukuk dalıyla belirlenir. Ancak ne yazık ki, birçok kişi bu haklarına zarar geldiğinde ne yapacağını ya da nasıl hareket edeceğini bilemez. Böyle durumlarda tüketici hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatlara başvurmak gerekmektedir….

  KİRA HUKUKU AVUKATI İSTANBUL İLETİŞİM

  Kira hukuku taşınmaz malların (genellikle konut ve işyerleri) ve bazı durumlarda taşınır malların kiralama işlemlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. İstanbul’da, hızla artan nüfus ve kiralık konut talebi göz önüne alındığında, kira hukuku konularında deneyimli bir avukata başvurmak son derece önemlidir.

  İlk İletişim ve Görüşme

  İlk görüşme esnasında avukatın kira hukuku alanındaki deneyimi, uzmanlık derecesi ve önceki davalarındaki başarıları hakkında bilgi almanız faydalıdır. Kiralama sürecinde karşılaştığınız sorunları, anlaşmazlıkları veya endişelerinizi açıkça dile getirebileceğiniz bu görüşme, son derece kritik bir aşamadır.

  Açık ve Dürüst İletişim

  Kira hukuku avukatı, sizinle yapılan kira sözleşmesinin hukuki boyutunu, olası hak ihlallerini ve savunma stratejilerini net bir şekilde açıklamalıdır. Avukatın şeffaflığı, sürecin daha bilinçli ve güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlar.

  Sürekli İletişim ve Takip

  İstanbul’daki kira hukuku avukatı, sorunun veya anlaşmazlığın her aşamasında sizinle yakın iletişim halinde olmalıdır. Bu, anlaşma koşullarından, hak talep süreçlerine kadar her aşamada bilgi sahibi olmanızı sağlar.

  Uzmanlık Alanına Odaklanma

  İstanbul karmaşık bir hukuki yapıya sahip olup, kira hukukunda yerel düzenlemeler ve uygulamaların bilinmesi gereklidir. Bu sebeple avukatın bu konularda derinlemesine bilgi sahibi olması kritiktir.

  İhtiyaca Göre Hizmet

  Kira hukuku, farklı kiralama türlerini ve özelliklerini barındırır. Bu yüzden İstanbul’daki kira hukuku avukatının, karşılaştığınız özel duruma göre kişiselleştirilmiş bir hizmet sunması esastır.

  İstanbul’da kira hukuku avukatları kiracıların ve mülk sahiplerinin haklarını korumada kritik bir role sahiptir. Eğer İstanbul’da bir kira hukuku avukatına ihtiyaç duyarsanız, yukarıda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak uzmana ulaşabilirsiniz.

  İstanbul’da kira hukuku avukatı ile etkin bir iletişim kurmak kiralama süreçlerinin en iyi şekilde yönetilmesine olanak tanır. Kira hukukunda tarafların haklarının korunması için deneyimli bir avukatla çalışmak büyük önem arz eder.

  Bahçelievler Mah. Mehmetçik Sok.
  Kat Plaza 1/208 Bahçelievler – İSTANBUL
  Konum →

  Tel: 0 543 944 92 13

  Mail: info@ozlembaysal.av.tr

  Hafta içi: 09:00 – 18:00
  Cumartesi: 10:00 – 15:00
  Pazar: Kapalı

         

  logo-footer