Hayat beklenmedik olaylarla doludur ve bu olayların başında ölüm gelir. Ölüm yalnızca duygusal bir kayıp değil, aynı zamanda hukuki süreçlerin başlangıcıdır. Bu süreçlerin en önemlilerinden biri miras paylaşımıdır. Miras paylaşımı hukuku ölen kişinin ardında bıraktığı mal varlığının kanunlar çerçevesinde nasıl paylaştırılacağını düzenler. Bu sürecin her bir adımı aileden ekonomiye, sosyal ilişkilerden hukuki düzenlemelere kadar geniş…

logo-footer