Anlaşmalı Boşanma Protokolü Detaylı Rehber

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Detaylı Rehber başlığı altında, evliliklerini sonlandırmaya karar veren çiftlerin yolu en az stres ve karmaşayla nasıl tamamlayabileceklerine dair kapsamlı bir yol haritası sunmayı amaçlıyoruz.

Son yıllarda Türkiye’deki boşanma istatistiklerine baktığımızda, anlaşmalı boşanma sayısının her geçen gün arttığını görmekteyiz. Ancak bu sürecin nasıl işlediğine dair birçok yanılgı ve bilinmeyen bulunmakta. Anlaşmalı boşanma çiftlerin birçok konuda uzlaşarak boşanma kararı almalarını ifade eder. Fakat bu sürecin pratikte nasıl işlediği, hangi adımlardan geçtiği ve neleri içerdiği konusunda birçok çift maalesef bilgisiz.

Bu makalede anlaşmalı boşanma sürecinin her aşamasını detaylı bir şekilde ele alarak, bu süreç hakkında doğru bilgilere ulaşmanızı amaçlamaktayız.

İster boşanmayı düşünen bir birey olun, ister bu konuda bilgi edinmek isteyen bir yakınınıza yardımcı olmak amacıyla bilgi araştırıyor olun; bu makale anlaşmalı boşanmanın her aşamasını adım adım aydınlatmayı hedefliyor.

Zaman zaman sunacağımız istatistiklerle, Türkiye genelinde bu sürecin nasıl işlediğini, hangi aşamaların en çok zorlandığına dair bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Bu sayede hem bireysel sürecinizi daha bilinçli bir şekilde yönetebilir, hem de genel olarak Türkiye’deki boşanma eğilimleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Elinizdeki bu rehber size anlaşmalı boşanma protokolünün kapılarını aralayarak, bu süreçte nelere dikkat etmeniz gerektiğini, hangi adımları atmanızın önemli olduğunu ve bu süreçte sizi nelerin beklediğini anlatmayı amaçlamaktadır. Makalemizi okurken konu başlıklarının altında yer alan maddeler, alt başlıklar ve istatistik bilgileriyle konuyu derinlemesine kavramanızı sağlamak için özenle hazırlandı.

Şimdi anlaşmalı boşanma protokolünün detaylarına bakmadan önce bu sürecin genel hatlarına göz atalım…

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Boşanma evli çiftlerin evlilik bağlarını sonlandırma sürecidir. Fakat bu süreç her çift için aynı değildir ve farklılık gösterebilir. Anlaşmalı boşanma tarafların boşanma konusunda ve boşanmanın sonuçlarında anlaşmaya vararak, evliliklerini sonlandırdıkları bir boşanma türüdür.

Peki, bu boşanma türü diğerlerinden ne şekilde ayrılır ve neden bazı çiftler bu yolu tercih eder?

Boşanma Türleri Arasındaki Yeri

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma türleri arasında anlaşmalı boşanmanın özel bir yeri bulunmaktadır. Genel olarak boşanma sebepleri arasında zina, hayata kast, kötü muamele, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı gibi sebepler bulunmaktadır. Fakat anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma sebeplerini belirtmeden sadece anlaşarak boşanma kararı almalarını sağlar.

İstatistik Bilgisi: Son 5 yıl içerisinde Türkiye’de gerçekleşen boşanmaların yaklaşık %40’ı anlaşmalı boşanma şeklinde gerçekleşmiştir.

Anlaşmalı Boşanmanın Avantajları

Anlaşmalı boşanmanın diğer boşanma türlerine göre bazı avantajları bulunmaktadır:

 1. Daha Hızlı Süreç: Anlaşmalı boşanma, çoğunlukla daha kısa sürer. Tarafların anlaşmasıyla beraber mahkeme süreci daha hızlı işler.
 2. Daha Az Maliyet: Uzlaşma yoluyla boşanma, uzun mahkeme süreçlerine nazaran daha az maliyetlidir.
 3. Psikolojik Avantaj: Çiftler arasında anlaşarak sonlanan bir boşanma süreci, taraflar için daha az travmatiktir.
 4. Esneklik: Taraflar boşanma şartlarını, mal paylaşımından çocukların velayetine kadar birçok konuda kendi aralarında belirleyebilirler.

Anlaşmalı boşanma hem pratik hem de duygusal avantajlarıyla birçok çift için en uygun boşanma yöntemi olabilir. Ne var ki bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli detaylar bulunmaktadır. Bu detayları ve anlaşmalı boşanmanın diğer yönlerini makalemizin devamında ele alacağız.

anlaşmalı boşanma avukatı
anlaşmalı boşanma avukatı

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Boşanma kararı alındığında, anlaşmalı boşanma sürecine girilmek isteniyorsa belli başlı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar sürecin hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar. Türkiye’de bu şartlar Türk Medeni Kanunu‘nda belirlenmiştir.

Bu durumda anlaşmalı boşanma için hangi şartlar aranır?

Türk Medeni Kanunu’na Göre Şartlar

Türk Medeni Kanunu anlaşmalı boşanma için bazı temel şartları öngörmektedir. Bu şartlar boşanma sürecinin adil ve düzenli bir şekilde ilerlemesini amaçlar.

Son 3 yılda Türkiye’de anlaşmalı boşanma başvurularının %85’i, şartların yerine getirilmesi sayesinde kabul edilmiştir.

Eşler Arasındaki Uzlaşma

Eşlerin anlaşmalı boşanma için birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Tarafların boşanma konusunda hemfikir olduklarını ve bu kararı ortaklaşa aldıklarını gösterir. Üstelik eşlerin, boşanmanın sonuçları üzerinde (mal paylaşımı, velayet, nafaka vb.) anlaşmış olmaları da bir diğer önemli şarttır.

Boşanma Protokolünün Hazırlanması

Boşanma protokolü eşlerin boşanma sonrası hak ve yükümlülüklerini belirten yazılı bir belgedir. Anlaşmalı boşanma için bu protokolün hazırlanması zorunludur. Protokolde;

 1. Mal Paylaşımı: Eşlerin mal varlıklarının nasıl paylaşılacağı detaylarıyla belirtilmelidir.
 2. Çocuklarla İlgili Hususlar: Çocukların velayeti, nafaka ve ziyaret hakları gibi konular açıkça sıralanmalıdır.
 3. Nafaka: Taraflardan birinin diğerine ödeyeceği nafaka miktarı ve süresi belirtilmelidir.

Protokol her iki tarafın da onayını alarak mahkemeye sunulur. Mahkeme protokolde belirtilen şartların adil ve hukuka uygun olduğunu değerlendirir.

Anlaşmalı boşanma süreci bu temel şartlar etrafında şekillenir. Şartların doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi, sürecin hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olacaktır.

Boşanma Protokolünün İçeriği

Boşanma süreci evli çiftler için hem duygusal hem de hukuki birçok karmaşık durumu beraberinde getirir. Özellikle anlaşmalı boşanma tercih edildiğinde, tarafların aralarında uzlaştığı konuların resmiyet kazanması için “boşanma protokolü” hazırlanır. Protokol boşanmanın sonuçlarına dair tarafların anlaştığı maddeleri detaylı bir şekilde içerir ve mahkemeye sunulur.

Peki, bu protokolün içeriği nasıl olmalıdır? Hangi konulara dikkat edilmelidir?

Türkiye’de son 5 yılda anlaşmalı boşanma yoluyla boşanan çiftlerin %90’ı, boşanma protokolünü eksiksiz ve detaylı bir şekilde hazırlayarak süreci kolaylaştırmıştır.

Mal Paylaşımı

Eşlerin evlilik süresince biriktirdikleri ortak mal varlıklarının nasıl paylaşılacağına dair maddeler bu aşamda yer alır.

 1. Taşınmazlar: Ev, arsa gibi taşınmaz malların kimin üzerine kalacağı, satılması durumunda elde edilen gelirin nasıl paylaşılacağı gibi detaylar belirtilmelidir.
 2. Banka Hesapları ve Yatırımlar: Ortak banka hesaplarının durumu, hisse senetleri veya diğer yatırımların nasıl paylaşılacağı açıklanmalıdır.
 3. Kişisel Eşyalar: Özellikle değerli kişisel eşyaların (takı, sanat eserleri vb.) paylaşımı konusunda anlaşmaya varılmalıdır.

Velayet ve Nafaka Konuları

Çocukların varlığı boşanma sürecini daha da karmaşık hale getirebilir. Böylece çocukların velayeti, nafaka ve ziyaret hakları gibi konuların protokolde net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

 1. Velayet: Çocuğun/çocukların kimin yanında kalacağına dair karar belirtilmelidir.
 2. Nafaka: Nafakanın miktarı, ödeme süresi ve şartları detaylı olarak sıralanmalıdır.
 3. Ziyaret Hakları: Velayeti almayan ebeveynin çocuğu ne sıklıkla görebileceği, ziyaret günleri ve saatleri bu kısımda açıkça ifade edilmelidir.

Boşanma protokolünün içeriği anlaşmalı boşanma sürecinin en kritik bölümüdür. Tarafların haklarını korumak ve olası anlaşmazlıkları önlemek adına bu protokolün dikkatli ve detaylı bir şekilde hazırlanması büyük önem taşır.

Anlaşmalı Boşanma Süreci

Boşanma birçok evli çift için zorlu bir süreçtir. Lakin anlaşmalı boşanma tarafların karşılıklı anlaşarak ve uzlaşarak bu süreci tamamlamaları için bir fırsattır. Anlaşmalı boşanma hem zaman hem de maliyet açısından avantajlı bir yöntem olabilir. Sürecin nasıl işlediğini hangi aşamalardan geçtiğini ve ne gibi prosedürlerin uygulandığını detaylarıyla inceleyelim.

Başvuru Aşaması

Anlaşmalı boşanma süreci eşlerin birlikte mahkemeye başvurmasıyla başlar. Bu aşamada dikkat edilmesi gerekenler:

 1. Dilekçe Hazırlama: Eşler, anlaşmalı boşanma taleplerini içeren bir dilekçe hazırlamalıdırlar. Dilekçede, tarafların boşanma kararını ortaklaşa aldıklarını ve anlaşmalı boşanma şartlarını kabul ettiklerini belirtmeleri gerekir.
 2. Boşanma Protokolü: Daha önce belirttiğimiz üzere, eşlerin mal paylaşımı, velayet, nafaka ve diğer hususlarda anlaştıklarını gösteren bir protokol hazırlamaları ve bu protokolü dilekçeyle birlikte mahkemeye sunmaları zorunludur.
 3. Gerekli Belgeler: Nüfus cüzdanı fotokopileri, evlilik cüzdanı fotokopisi, varsa çocukların nüfus cüzdanı fotokopileri gibi belgeler başvuru sırasında mahkemeye sunulmalıdır.

Duruşma ve Karar Aşaması

Başvuru sonrasında mahkeme tarafları duruşma için çağırır.

 1. Duruşma: Duruşmada hakim eşlerin gerçekten boşanmak isteyip istemediklerini teyit eder. Ek olarak boşanma protokolünde belirtilen maddelerin tarafların haklarını koruyup korumadığını değerlendirir.
 2. Karar: Hakim duruşma sonrasında boşanma kararını verir. Eğer tarafların anlaşmalı boşanma şartlarını tam olarak yerine getirdiklerine ve protokolde belirtilen maddelerin adil olduğuna kanaat getirirse, boşanma kararını onaylar.
 3. Kararın Tebliği: Mahkeme boşanma kararını taraflara tebliğ eder. Bu tebliğ sonrasında, eşler resmen boşanmış sayılır.

Anlaşmalı boşanma süreci eşlerin iş birliği ve anlaşmasıyla daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanabilir. Ne var ki her aşamada dikkatli ve detaylı bir yaklaşım sergilenmesi, olası hukuki sorunların önüne geçebilir.

Mal Paylaşımı ve Taşınmazlar

Boşanma yalnızca duygusal bir ayrılık değil aynı zamanda maddi bir ayrılığı da beraberinde getirir. Özellikle evli çiftlerin birlikte edindikleri mal varlıklarının paylaşılması, boşanma sürecinin en karmaşık ve hassas konularından biridir. Taşınmazlar (ev, arsa, tarla gibi gayrimenkuller) bu mal varlığının önemli bir parçasını oluşturur ve doğru bir şekilde paylaşılmalıdır.

Ortaklık Rejimleri

Evlilik süresince eşlerin edindikleri mal varlıklarının nasıl paylaşılacağı, evlenirken seçtikleri mal rejimine göre belirlenir.

 1. Edinilmiş Mallar Rejimi: Bu rejimde, evlilik süresince eşlerin birlikte edindikleri mallar ortak olarak kabul edilir. Boşanma halinde bu mallar eşit olarak paylaşılır.
 2. Mal Ayrılığı Rejimi: Eşler evlilik süresince edindikleri malları ayrı ayrı sahip olurlar. Boşanma durumunda, her bir eş kendi malını alır. Ortaklaşa edinilen mallar için ayrı bir anlaşma yapılır.
 3. Mal Ortaklığı Rejimi: Bu rejimde evlilik öncesi edinilen mallar ayrıdır; fakat evlilik süresince edinilen mallar ortaktır ve boşanma halinde paylaşılır.

Taşınmazların Paylaşılması

Taşınmazlar değerleri ve önemleri nedeniyle özel bir dikkat gerektirir.

 1. Ortak Edinilen Taşınmazlar: Eşler, evlilik süresince ortaklaşa edindikleri taşınmazları eşit olarak paylaşmak zorundadırlar. Oysa taraflar arasında farklı bir anlaşma yapılabilir.
 2. Evlilik Öncesi Edinilen Taşınmazlar: Eşlerin evlilik öncesi sahip oldukları taşınmazlar, genellikle boşanma durumunda paylaşıma dahil edilmez. Öte yandan evlilik süresince bu taşınmazlar üzerinde yapılan değer artırıcı iyileştirmeler dikkate alınabilir.
 3. Satış ve Paylaşım: Eğer eşler taşınmazı kimin alacağı konusunda anlaşamazlarsa, taşınmazın satılması ve elde edilen gelirin eşit olarak paylaşılması da bir seçenek olabilir.

Mal paylaşımı ve taşınmazların paylaşılması doğru ve adil bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Eşlerin haklarını koruyabilmek için bu süreçte hukuki destek almak her zaman önerilir.

Çocuklar ve Velayet

Boşanma süreci eşler için olduğu kadar çocuklar için de zordur. Ebeveynler arasında yaşanan bu ayrılık çocukların yaşamlarını derinden etkileyebilir. Dolayısıyla velayet meselesi büyük bir özenle ve çocuğun yüksek yararı gözetilerek ele alınmalıdır. Süreç içerisinde çocuğun duygusal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçları ön planda tutulmalıdır.

Velayetin Anlamı ve Önemi

Velayet bir çocuğun bakımı, eğitimi ve temsili konularında ebeveynlere tanınan hukuki yetkidir.

 1. Bakım ve Eğitim: Velayet hakkına sahip olan ebeveyn, çocuğun günlük yaşamındaki kararları almakla sorumludur. Çocuğun okulu, sağlık durumu, günlük aktiviteleri ve sosyal yaşantısıyla ilgili kararları içerir.
 2. Temsil: Velayetli ebeveyn, çocuğu yasal olarak temsil eder. Çocuğun adına anlaşmalar yapma, hukuki işlemler gerçekleştirme gibi yetkilere sahip olması anlamına gelir.
 3. Önem: Velayet çocuğun gelişimini doğrudan etkileyen bir faktördür. Doğru velayet kararının alınması, çocuğun fiziksel ve psikolojik sağlığı için kritiktir.

Velayetin Belirlenmesi

Velayetin kime verileceği konusundaki karar, çoğunlukla mahkeme tarafından verilir.

 1. Çocuğun Yüksek Yararı: Mahkeme velayet kararını verirken çocuğun yüksek yararını gözetir. Çocuğun eğitimi, sağlığı, sosyal çevresi ve psikolojik durumu gibi faktörleri kapsar.
 2. Ebeveynlerin Durumu: Ebeveynlerin ekonomik durumu, yaşam şartları, çocuğa olan ilgisi ve bakım kapasitesi gibi faktörler velayet kararında belirleyici olabilir.
 3. Çocuğun Tercihi: Belirli bir yaşın üzerindeki çocukların velayetle ilgili tercihleri, mahkeme tarafından dikkate alınabilir. Bununla birlikte tercih kararın ana belirleyicisi olmaktan ziyade bir etken olarak değerlendirilir.
 4. Uzman Raporları: Psikolog sosyal hizmet uzmanı gibi uzmanların hazırladığı raporlar, mahkemenin velayet kararını şekillendirmede önemli bir role sahip olabilir.

Velayet meselesi çocukların geleceğini doğrudan etkileyen bir konudur. Dolayısıyla bu süreçte alınan kararların objektif, adil ve çocuğun yüksek yararını gözeten bir şekilde olması büyük önem taşır. Ebeveynlerin de çocuklarının en iyi şekilde korunması ve desteklenmesi için iş birliği yapmaları gerekmektedir.

Nafaka ve Destek Yükümlülüğü

Boşanma sonrası ekonomik dengesizliklerin ortaya çıkabileceği bir süreç başlar. Boşanma, taraflardan birinin maddi olarak diğerine bağlı olduğu durumlarda ekonomik zorluklara yol açabilir. Nafaka taraflardan birinin diğerine, ekonomik dengesizliği gidermek adına ödemekle yükümlü olduğu maddi destektir. Türkiye’de nafaka çeşitli durumlar ve şartlar dahilinde belirlenen bir yükümlülüktür.

Nafaka Türleri

Nafakanın türleri ödenme sebebi ve süresine göre farklılık gösterir. Özellikle Türk Medeni Kanunu’nda yer alan nafaka türleri boşanma sonrası maddi yükümlülüklerin nasıl şekilleneceği konusunda rehberlik eder.

Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası boşanma davası devam ederken, ihtiyaç sahibi olan tarafın geçimini sağlamak için diğer tarafa yükletilen geçici bir nafaka türüdür.

 • Süresi: Tedbir nafakası, boşanma davasının sonuçlanmasına kadar devam eder. Davanın sonucuna göre tedbir nafakası sona erebilir ya da farklı bir nafaka türüne dönüşebilir.
 • Belirlenmesi: Tedbir nafakasının miktarı, tarafların ekonomik durumları, yaşam standartları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak mahkeme tarafından belirlenir.

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası boşanma sonucu yoksulluğa düşen tarafın geçimini sağlamak amacıyla diğer tarafa yükletilen bir nafaka türüdür.

 • Kriterler: Yoksulluk nafakasının belirlenmesinde, talep eden tarafın çalışma kapasitesi, yaş, sağlık durumu gibi faktörler dikkate alınır.
 • Süresi: Yoksulluk nafakası, belirli bir süre için ya da talep eden tarafın ekonomik durumunun düzelmesine kadar ödenir.
 • Değişiklik ve Kaldırılma: Tarafların ekonomik durumlarındaki değişiklikler, yoksulluk nafakasının miktarının yeniden belirlenmesine ya da kaldırılmasına neden olabilir.

Nafaka yükümlülüğü boşanma sonrası ekonomik dengesizlikleri gidermeye yönelik bir araçtır. Bununla birlikte yükümlülüğün adil bir şekilde belirlenmesi, tarafların haklarını korumak için büyük bir önem taşır. Bu sebeple nafaka konusunda alınacak kararlarda hukuki destek almak oldukça önemlidir.

İletişime Geçmek İçin Tıklayın!

Anlaşmalı boşanma avukatı iletişim
Anlaşmalı boşanma avukatı iletişim

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Boşanma hayatın en stresli ve duygusal anlarından biri olabilir. Özellikle anlaşmalı boşanma söz konusu olduğunda, tarafların arasında bir uzlaşı sağlanması gerekmektedir. Süreç içerisinde iyi bir avukatın rehberliği ve hukuki bilgisi, boşanma sürecinin adil ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. En iyi anlaşmalı boşanma avukatı bu süreçte karşılaşılabilecek hukuki zorluklara karşı bir kalkan görevi görür ve tarafların haklarını en iyi şekilde korumaya çalışır.

Avukatın Rolü ve Önemi

Anlaşmalı boşanma avukatı boşanma sürecinde tarafların yasal temsilcisidir ve bu süreçte birçok kritik role sahiptir.

 1. Bilgilendirme: Avukat müvekkilini boşanma sürecinin hukuki yönleri hakkında bilgilendirir. Anlaşmalı boşanma şartları nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi konularda detaylı bilgi verilmesini içerir.
 2. Müzakere: Avukat taraflar arasında bir uzlaşı sağlamak için müzakerelerde bulunabilir. Boşanma protokolünün adil bir şekilde hazırlanmasını sağlar.
 3. Doküman Hazırlama: Avukat boşanma protokolü, mal paylaşımı anlaşması gibi gerekli olan tüm hukuki dokümanları hazırlar.
 4. Mahkeme Süreci: Avukat mahkeme sürecini yönetir, duruşmalarda müvekkilini temsil eder ve gerektiğinde delilleri sunar.

Avukat Seçimi

Boşanma sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için doğru avukatın seçilmesi büyük bir önem taşır.

 1. Uzmanlık Alanı: Boşanma davalarında uzmanlaşmış bir avukat, bu alandaki tecrübesi ile süreci daha verimli bir şekilde yönetebilir.
 2. İletişim: Avukat ile iyi bir iletişim kurabilmek, sürecin daha şeffaf ve anlaşılır ilerlemesini sağlar.
 3. Tavsiyeler: Daha önce boşanma sürecinden geçmiş kişilerin tavsiyeleri, doğru avukatı bulmada yardımcı olabilir.
 4. Maliyet: Avukatın hizmet bedeli, bütçe dahilinde olmalıdır. Yine de ucuz hizmetin her zaman en iyisi olmadığını unutmamak gerekir.

Özetle anlaşmalı boşanma sürecinde bir avukatın rehberliği, zorlu sürecin daha kolay ve adil bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. Tarafların haklarını korumak ve süreci hızlandırmak için doğru avukatın seçilmesi büyük bir önem taşır.

Anlaşmalı Boşanma ve Psikolojik Etkiler

Boşanma bireylerin hayatındaki önemli değişikliklerden biridir ve doğal olarak psikolojik etkilere neden olabilir. Anlaşmalı boşanma tarafların karşılıklı anlaşarak sonlandırdığı bir süreç olsa da bu sürecin psikolojik etkileri göz ardı edilmemelidir. Eşlerin kendileri kadar çocukları da bu süreçten etkilenir.

Eşler Üzerindeki Etkiler

 1. Kabullenme ve Hüzün: Boşanma kararı alındığında ilk etapta hüzün, yas ve kabullenme süreçleri yaşanabilir. Taraflar geçmişte yaşadıkları anıları ve ortak hayatlarını sorgulayabilirler.
 2. Rahatlama ve Özgürlük Hissi: Anlaşmalı boşanma tarafların karşılıklı anlaşarak sonlandırdığı bir süreç olduğu için, boşanma sonrasında rahatlama ve özgürlük hissi yaşanabilir.
 3. Özsaygı Sorunları: Boşanma bazı bireylerde özsaygı sorunlarına yol açabilir. Özellikle boşanma sebepleri üzerinde yoğunlaşan bireyler, kendilerini yetersiz veya başarısız hissedebilir.
 4. Geleceğe Dair Endişeler: Ekonomik güvence, yaşam standartları ve yalnızlık korkusu, boşanma sonrası yaşanan endişeler arasında yer alabilir.

Çocuklar Üzerindeki Etkiler

 1. Anlama ve Kabullenme Zorluğu: Çocuklar boşanma kararını anlamakta zorlanabilir ve bu durumu kabullenmekte güçlük yaşayabilirler.
 2. Suçluluk Hissi: Boşanmanın sebebi olarak kendilerini görebilirler. Özellikle ebeveynlerin çocuklarına durumu açıklamadığı durumlarda sıkça görülür.
 3. Güven Sorunları: Boşanma çocuklarda güven sorunlarına neden olabilir. Ebeveynlerine veya diğer yetişkinlere karşı güvensizlik hissi yaşayabilirler.
 4. Adaptasyon Güçlüğü: Boşanma sonrası yaşam çocuklar için büyük bir değişiklik anlamına gelir. Yeni bir eve taşınma, okul değişikliği veya ebeveynlerden birini daha az görmek gibi değişikliklere adaptasyon sağlamakta zorluk yaşayabilirler.

Bununla birlikte anlaşmalı boşanma tarafların karşılıklı anlaşarak sonlandırdığı bir süreç olsa da psikolojik etkileri göz ardı edilmemelidir. Bu süreçte profesyonel destek almak hem eşlerin hem de çocukların daha sağlıklı bir şekilde adaptasyon sağlamasına yardımcı olabilir.

Anlaşmalı Boşanmanın Hukuki Sonuçları

Anlaşmalı boşanma eşler arasında karşılıklı mutabakatla gerçekleşen bir boşanma türüdür. Bu tür bir boşanma kararı tarafların önceden belirlenmiş koşullarda bir araya gelip, evliliklerini sonlandırmayı kabul etmeleriyle gerçekleşir. Buna karşın boşanma kararının ardından bazı hukuki sonuçlar doğar.

Boşanma Sonrası Soyadı Değişikliği

 1. Soyadı Hakkı: Türk Medeni Kanunu’na göre boşanan kadın, evlenirken aldığı soyadını kullanmaya devam edebilir ya da kendi kızlık soyadına dönebilir. Karar tamamen kadına aittir.
 2. Soyadı Değişikliği İşlemi: Eğer kadın kızlık soyadını kullanmak istiyorsa bu talebini boşanma davası sırasında mahkemeye bildirmelidir. Mahkeme kararı ile kadının kızlık soyadına dönmesine izin verilebilir.
 3. Resmi İşlemler: Soyadı değişikliği gerçekleştikten sonra pasaport, kimlik, ehliyet gibi resmi belgelerin de güncellenmesi gerekmektedir.

Yeniden Evlilik

 1. Bekleme Süresi: Türk Medeni Kanunu’na göre boşanan kadının yeniden evlenmesi için 300 gün bekleme süresi vardır. Öte yandan bu sürenin önce sona erdiğinin tıbben belirlenmesi durumunda kadın bu süre beklemeksizin evlenebilir.
 2. Bekleme Süresinin İptali: Kadın, 300 günlük bekleme süresini mahkeme kararıyla kaldırabilir. Bunun için, hamile olmadığını tıbbi bir raporla ispat etmesi gerekmektedir.
 3. Yeniden Evlilik ve Mal Rejimleri: Yeniden evlenen çiftler, yeni bir mal rejimi seçebilirler. Eğer bir seçim yapılmazsa, yasal mal rejimi olan “edinilmiş mallar rejimi” otomatik olarak uygulanır.

Anlaşmalı boşanma sonrasında soyadı değişikliği ve yeniden evlilik gibi bazı hukuki sonuçlar doğmaktadır. Bu sonuçların her biri, bireylerin hayatında önemli değişikliklere yol açabilir. Boşanma süreci sırasında ve sonrasında alınacak kararlar bireylerin hukuki haklarına ve geleceğine etki edeceği için, bu süreçte uzman bir avukattan destek almak büyük önem taşımaktadır.

Anlaşmalı Boşanmada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anlaşmalı boşanma eşlerin ortaklaşa karar verdikleri ve çoğunlukla daha hızlı sonuçlanan bir boşanma türüdür. Halbuki sürecin kendi içerisinde bazı tuzakları ve dikkat edilmesi gereken noktaları vardır. Özellikle anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmanın nasıl ilerleyeceğine dair anahtar bilgileri içerir ve buna bağlı olarak büyük bir özenle hazırlanmalıdır.

Tuzaklar ve Yanıltıcı Unsurlar

 • Duygusal Kararlar: Boşanma süreci duygusal bir süreç olabilir ve bazen bu duygular, mantıklı kararlar almayı zorlaştırabilir. Gelgelelim hukuki bir süreç olan boşanmada duygusal kararların yerine mantıklı ve hukuki olarak koruyucu kararlar alınmalıdır.
 • İletişim Eksikliği: Eşler arasında iletişim eksikliği, yanıltıcı bilgilere ve anlaşmazlıklara yol açabilir. Bu yüzden tüm süreç boyunca açık iletişim çok önemlidir.
 • Bilgi Eksikliği: Hukuki süreçler ve haklar konusunda bilgi eksikliği, eşlerin mağdur olmalarına sebep olabilir. Nitekim boşanma süreci başlamadan önce hukuki haklar konusunda bilgi sahibi olunmalıdır.

Protokolün Eksiksiz Hazırlanması

 • Detaylara Özen Gösterme: Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmanın tüm detaylarını içermelidir. Mal paylaşımı, velayet, nafaka ve diğer konular detaylı bir şekilde belirtilmelidir.
 • Netlik: Protokolde yer alan tüm maddeler net ve anlaşılır bir dilde olmalıdır. Muğlak ifadeler, gelecekte anlaşmazlıklara yol açabilir.
 • Hukuki Yardım: Protokolün eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması için bir avukattan yardım alınmalıdır. Avukat, tüm hukuki süreçleri bilen bir uzman olarak, eşlerin haklarını koruyucu bir protokol hazırlamalarına yardımcı olabilir.

Anlaşmalı boşanma süreci eşlerin ortaklaşa karar verdikleri bir süreç olsa da, bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Eşlerin haklarını koruyucu bir şekilde ilerlemek ve olası tuzaklardan kaçınmak için bu noktaların üzerinde özenle durmaları gerekmektedir.

Türkiye'de Anlaşmalı Boşanma İstatistikleri

Boşanma toplumların sosyal yapısında önemli bir yere sahip olan ve bireylerin hayatlarını doğrudan etkileyen bir olaydır. Türkiye’de boşanma oranları sosyal, ekonomik ve kültürel değişikliklere paralel olarak zamanla değişiklik göstermiştir.

Son 10 Yılın İstatistikleri

 1. Boşanma Oranları: Son 10 yılda Türkiye’de boşanma oranları genel olarak artış göstermiştir. Dönem içerisinde toplam boşanma sayıları içerisinde anlaşmalı boşanmaların oranı da ciddi bir yükseliş kaydetmiştir.
 2. Yaş Gruplarına Göre Boşanmalar: Genç yaş gruplarındaki boşanma oranları, orta yaş ve üstü gruplara göre daha yüksek bir artış trendi göstermiştir. Özellikle 25-35 yaş aralığında anlaşmalı boşanmaların sayısında dikkat çeken bir artış bulunmaktadır.
 3. Bölgesel Dağılım: Türkiye’nin batı bölgelerinde, doğu ve güneye göre anlaşmalı boşanma oranları daha yüksektir. Büyük şehirlerde, sosyoekonomik ve kültürel değişimlerin etkisiyle boşanma oranlarındaki artış daha belirgindir.

Genel Eğilimler

 1. Eğitim Seviyesi ve Boşanma: Eğitim seviyesi arttıkça anlaşmalı boşanma oranlarında bir artış gözlemlenmektedir. Üniversite mezunu bireylerde boşanma oranları, ilköğretim ve lise mezunlarına göre daha yüksektir.
 2. Ekonomik Faktörler: Ekonomik kriz dönemleri, aile içi gerilimleri artırarak boşanma oranlarını da yükseltme eğilimindedir. Yalnız anlaşmalı boşanma oranları, ekonomik faktörlere genel boşanma oranlarına göre daha az duyarlıdır.
 3. Kültürel Değişiklikler: Modernleşme, küreselleşme ve bireyselleşme gibi kültürel değişiklikler, aile yapısı ve evlilik algısını etkileyerek boşanma oranlarında genel bir artışa yol açmıştır.

Özetle Türkiye’de anlaşmalı boşanma oranları son 10 yılda sürekli bir artış göstermiştir. Bu artış, sosyal, ekonomik ve kültürel değişikliklerin bir yansıması olarak görülebilir. Ancak anlaşmalı boşanmanın hızlı ve kolay bir süreç olarak algılanması da bu oranların yükselmesinde etkili olmuştur.

Örnek Anlaşmalı Boşanma Davası

Bir anlaşmalı boşanma davası örneği üzerinden gitmek sürecin nasıl işlediğini ve sonuçlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Aşağıda kurgusal bir çift olan Ahmet ve Ayşe’nin anlaşmalı boşanma sürecini ele alacağız.

Durum Analizi

Dava Özeti: Ahmet ve Ayşe, 7 yıllık evli bir çifttir. İki çocukları vardır. Fakat son zamanlarda birbirleriyle anlaşamaz hale gelmişlerdir. İki taraf da evliliklerini sürdürmek istemediklerine karar vermiştir. Her iki taraf da boşanma sürecinin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini istedikleri için anlaşmalı boşanma yolunu tercih etmeye karar verirler.

Anlaşma Protokolü: Ahmet ve Ayşe, bir avukat yardımıyla bir boşanma protokolü hazırlarlar. Bu protokolde:

 • Mal paylaşımı: Ortaklaşa edindikleri taşınmazların eşit olarak paylaşılmasına,
 • Çocukların velayeti: İki çocuğun da annesi Ayşe’nin yanında kalmasına ama Ahmet’in belirli günlerde çocukları görebilmesine,
 • Nafaka: Ayşe’nin belirli bir süre için tedbir nafakası almasına karar verilmiştir.

Mahkeme Kararı ve Sonuçları

Dava Süreci: Ahmet ve Ayşe’nin avukatları, hazırladıkları boşanma protokolü ile birlikte mahkemeye başvurur. Mahkeme tarafların ve tanıkların ifadesini almak üzere bir duruşma tarihi belirler.

Duruşma: Duruşmada her iki taraf da anlaşmalı boşanmayı kabul ettiklerini ve protokolde belirtilen maddeleri onayladıklarını beyan ederler. Mahkeme çocukların velayetinin Ayşe’ye verilmesini, Ahmet’in belirli günlerde çocukları görebilmesini ve Ayşe’ye tedbir nafakası ödenmesini onaylar.

Sonuç: Ahmet ve Ayşe resmi olarak boşanırlar. Her iki taraf da, mahkeme kararıyla belirlenen şartlara uyar. Anlaşmalı boşanma süreci taraflar için hızlı ve sorunsuz bir şekilde sonuçlanmış olur.

Bu kurgusal örnek; anlaşmalı boşanma sürecinin nasıl işlediğini ve ne gibi sonuçları olabileceğini göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Gerçek hayatta her boşanma davası kendi özgül koşullarına sahip olup farklılıklar gösterebilir.

Sonuç ve Değerlendirme

Anlaşmalı boşanma Türkiye’de ve birçok ülkede boşanma süreçlerinin sıkça tercih edilen bir yöntemidir. Bu makalede anlaşmalı boşanma sürecine dair detaylara, şartlara, psikolojik etkilere, hukuki sonuçlara ve daha birçok başlığa değinildi. Anlaşmalı boşanma süreci tarafların karşılıklı anlaşarak ve çoğunlukla çatışma olmadan boşanma kararı almasını içerir.

Lakin süreç birçok detay ve dikkat edilmesi gereken hususu da beraberinde getirir.

Anlaşmalı Boşanmanın Toplumsal Yansımaları

 1. Değişen Aile Yapısı: Anlaşmalı boşanmalar, aile yapısının değişen dinamiklerini yansıtmaktadır. Geleneksel aile yapısından, modern ve bireyselleşmiş bir yapıya doğru bir geçiş gözlemlenmektedir.
 2. Daha Bilinçli Kararlar: Anlaşmalı boşanmaların popülerliği, bireylerin boşanma sürecine daha bilinçli yaklaştığını göstermektedir. Bu hem eşlerin hem de çocukların psikolojik olarak daha az zarar görmesini sağlar.
 3. Toplumsal Normlarda Değişim: Boşanma geçmişte toplumsal tabularla çevrili bir konuyken, günümüzde daha kabul gören ve anlaşılan bir duruma gelmiştir. Anlaşmalı boşanmalar, bu değişimin bir sonucu olarak artış göstermektedir.

Öneriler ve Uyarılar

 1. Uzman Yardımı: Anlaşmalı boşanma süreci, hızlı ve pratik olmasına rağmen hukuki detayları gerektirir. Bu nedenle bir avukattan yardım almak sürecin daha sorunsuz ilerlemesine yardımcı olabilir.
 2. Psikolojik Destek: Boşanma, bireylerin ve çocukların psikolojisi üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Bu süreçte bir psikolog veya danışmandan destek almak, olumsuz etkileri azaltabilir.
 3. Bilgilendirme: Boşanma kararı almadan önce tüm sürecin ve sonuçlarının iyi bir şekilde araştırılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kısaca anlaşmalı boşanma süreci boşanmayı düşünen çiftler için hızlı ve az maliyetli bir alternatif sunmaktadır. Oysa sürecin her aşamasında dikkatli ve bilinçli olunması, olası sorunların önüne geçebilir. Üstelik boşanma kararı alındığında tüm etkilerinin bireyler, çocuklar ve toplum üzerinde ne olacağının düşünülmesi önemlidir.

anlaşmalı boşanma davası sık sorulan sorular

Anlaşmalı Boşanma Hakkında Sık Sorulan Sorular

 • Anlaşmalı boşanma süreci ne kadar sürer?

  Anlaşmalı boşanma süreci tarafların anlaşması ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması durumunda genellikle hızlıdır. Ortalama olarak birkaç hafta ila birkaç ay arasında bir sürede tamamlanabilir.

 • Anlaşmalı boşanma maliyeti nedir?

  Anlaşmalı boşanmanın maliyeti avukat ücretleri, harçlar ve diğer giderler göz önüne alındığında değişiklik gösterebilir. Bunula birlikte genellikle çekişmeli boşanmalara göre daha maliyet etkin bir yöntemdir.

 • Protokolde belirtilen maddeleri sonradan değiştirebilir miyiz?

  Evet, taraflar protokolde belirtilen maddeleri değiştirebilirler yine de değişikliklerin mahkemeye sunulması ve onay alması gerekmektedir.

 • Çocuk velayeti konusunda anlaşmazlık olursa ne olur?

  Eğer taraflar çocuk velayeti konusunda anlaşamazlarsa bu durum çekişmeli bir boşanma sürecine neden olabilir. Bu durumda mahkeme, çocuğun yararını gözeterek bir karar verecektir.

 • Anlaşmalı boşanma durumunda tazminat talep edilebilir mi?

  Anlaşmalı boşanmada taraflar arasında belirlenen protokol maddeleri dışında ekstra bir tazminat talebi genellikle söz konusu olmaz.

 • Eşler arasında mal paylaşımı konusunda anlaşmazlık olursa ne olur?

  Mal paylaşımı konusundaki anlaşmazlıklar anlaşmalı boşanmanın önünde bir engel teşkil edebilir. Tarafların bu konuda anlaşmaya varamaması çekişmeli boşanma sürecini başlatabilir.

 • Anlaşmalı boşanma protokolü noter onaylı olmalı mı?

  Hayır, anlaşmalı boşanma protokolünün noter onaylı olması zorunlu değildir. Tabi bazı durumlarda noter onayı, olası anlaşmazlıkları önlemek adına faydalı olabilir.

 • Anlaşmalı boşanma sonrası yeniden evlenme süresi nedir?

  Kadının boşandıktan sonra 300 gün içinde yeniden evlenmesi yasaklanmıştır. Buna karşın süreyi beklemek istemeyenler için mahkemeden izin alınabilir.

 • Boşandıktan sonra soyadımı değiştirebilir miyim?

  Evet, boşandıktan sonra kadın, evlenmeden önceki soyadını almak için başvuruda bulunabilir.

 • Anlaşmalı boşanmada hangi belgeler gerekli?

  Nüfus cüzdanı fotokopileri, evlilik cüzdanı, anlaşmalı boşanma protokolü ve varsa çocukların nüfus cüzdanı fotokopileri gerekli belgeler arasında sayılabilir.

 • Anlaşmalı boşanma sürecinde tanık gerekli midir?

  Evet, anlaşmalı boşanma durumunda da duruşmada en az iki tanık bulunmalıdır.

 • Anlaşmalı boşanma sonrası nafaka alabilir miyim?

  Eğer protokolde nafaka maddesi belirtilmemişse, anlaşmalı boşanma sonrasında nafaka talep edilemez.

 • Anlaşmalı boşanma sürecinde avukat tutmak zorunlu mu?

  Hayır, anlaşmalı boşanma sürecinde avukat tutma zorunluluğu yoktur. Öte yandan hukuki süreçlerde doğru adımların atılabilmesi için avukat desteği önerilir.

 • Anlaşmalı boşanma sonrası taraflar birbirlerine karşı ne gibi yükümlülükleri vardır?

  Anlaşmalı boşanma protokolünde belirtilen maddeler dışında, taraflar birbirlerine karşı ekstra bir yükümlülüğe sahip değillerdir.

 • Eğer taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde belirtilen maddeleri yerine getirmezlerse ne olur?

  Eğer taraflardan biri protokolde belirtilen maddeleri yerine getirmezse, diğer taraf hukuki yollara başvurarak haklarını arayabilir. Bu durum, tazminat taleplerine veya icra takiplerine neden olabilir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Hizmeti Almak İçin Tıklayın

logo-footer