4721 sayılı Medeni Kanun’da genel ve özel boşanma sebepleri sayılmıştır. Bunun yanında boşanma sebeplerinin varlığı halinde evlilik birliği içerisindeki tarafların çekişmeli ve anlaşmalı olarak boşanabileceği hususu da düzenlenmiştir. Genel boşanma sebepleri: Evlilik birliliğini temelinden sarsacak nitelikteki tüm davranış ve tutumlar, kanuna göre genel boşanma sebebi olarak kabul edilmiş ancak kanunda tek tek sayılmamıştır. Evlilik birliliğinin…

logo-footer